×
×

Zboží s proměnnou hmotností

Číselník standardizovaného zboží a služeb GS1 s proměnnými jednotkami

Číselník platí pro území ČR. 
Poslední aktualizace: 4. 4. 2023

Poskytnutí tohoto Číselníku další osobě nebo firmě nezapojené do Systému GS1 je porušením uzavřené obchodní smlouvy s GS1 Czech Republic.

Číselník je aktualizován jednou měsíčně.

Pravidla pro identifikaci zboží s proměnnými jednotkami si můžete stáhnout zde.

Číselník vede pí. Hana Neradová, tel.: 227 031 166, e-mail: neradova@gs1cz.org.

Celý číselník

Číselníky jednotlivých skupin zboží

Číselník rozděluje zboží a služby do následujících skupin (příslušné skupiny jsou ve formátu xlsx – Microsoft Excel).

Poznámka: Vzhledem k výskytu BSE u hovězího skotu v ČR bylo nutné upravit položky v Číselníku standardizovaného zboží a služeb GS1 s proměnnými jednotkami, které mají bezprostřední vztah k této problematice:

Zařazení nového výrobku do číselníku

Pro zařazení nového výrobku do Číselníku je potřebné vždy řádně vyplnit příslušný formulář a potvrzený zaslat na naši adresu.

Číselník je určen firmám, které označují zboží a služby s proměnnými jednotkami nebo jej využívají (maloobchodní organizace) a které jsou zapojeny do Systému GS1 prostřednictvím GS1 Czech Republic.

Formuláře ke stažení: