×
×

GS1 DataBar

Symbolika GS1 DataBar je reprezentována sedmičlennou skupinou lineárních numerických i alfanumerických 1D čárových kódů schopných zakódování GTIN-14 a případně i doplňkových informací s využitím GS1 aplikačních identifikátorů.

Symboly GS1 DataBar jsou určeny pro oblast identifikace spotřebitelských jednotek. Výrazné uplatnění nacházejí pro identifikaci VMI (Variable Measure Item - zboží s proměnnými jednotkami), volně loženého sortimentu ovoce a zeleniny, velmi malých produktů či kupónů.

Spustit video