×
×

Odvětví

Od maloobchodu k multioborovému standardu

Systém GS1 je celosvětově nejvyužívanějším identifikačním a komunikačním standardem. Umožňuje jednoznačně identifikovat a popsat veškeré položky, které se pohybují v dodavatelských řetězcích od výroby po koncové spotřebitele. Standardy GS1 podporují automatický sběr dat a elektronickou komunikaci mezi obchodními partnery. Poskytují základ pro sledovatelnost produktů, boj proti padělkům a stahování případných rizikových produktů z trhu. Mají značný význam i pro veškeré marketingové aktivity, jejichž součástí jsou kvalitní informace o výrobku.

Standardy GS1 jsou synonymem pro automatizaci v maloobchodu. Retail byl první sektor, kterému strojové načítání strukturovaných dat v čárovém kódu pomohlo v transformaci do moderního odvětví lidské činnosti 21. století. Z prostého sběru dat se standard GS1 postupně vyvinul do komplexní soustavy norem a řešení pro sdílení informací a digitalizaci. Logickým krokem byla expanze standardů do příbuzného odvětví - dopravy a skladování. Z výhod standardizace, ze kterých čerpaly retail a logistika, záhy začal těžit zdravotnický sektor.

Systém GS1 se neustále rozvíjí a podporuje další a další sektory a odvětví lidské činnosti. Namátkou jmenujme publikace a hudebniny, sortiment hobbymarketů, prostředky pro ochranu rostlin, stavebnictví, nakládání s hotovostí (cash-handling), živočišnou výrobu, automotive, letecký a obranný průmysl... Standardy GS1 však pomáhají i v čistě nekomerčních oborech, jakým je např. humanitární pomoc.

V každém státě, na každém trhu se úroveň implementace konkrétních standardů liší a také portfolio sektorů, kterým Systém GS1 pomáhá, je jiné. Všech 116 členských organizací navzájem intenzivně spolupracuje. Díky tomu je lokalizace řešení z různých trhů jednoduchá stejně jako expanze mimo zavedené obory.