×
×

Vize a mise

Vize a mise GS1

GS1 Czech Republic je neutrální nezisková organizace, která je součástí globální standardizační organizace GS1.
GS1 si za více než padesát let působení vydobyla pozici lídra ve standardní identifikaci, elektronické komunikaci dat a v digitalizaci dodavatelských řetězců.

Spustit video

Národní organizace GS1 na lokálních trzích vystupují v roli nezávislé autority na trhu. Z pozice objektivního a nestranného odborníka, který se soustředí na klíčové procesy v celém dodavatelském řetězci, nabízejí platformu i pro vzájemně si konkurující komerční subjekty. Aktivně spolupracují s veřejnými institucemi i profesními asociacemi a pomáhají propagovat progresivní řešení na bázi standardů GS1 v různých sektorech.

Spustit video

Vize

Standardy a služby GS1 budou nezbytnou součástí retailu, logistiky a zdravotnictví. Budeme organizací, kde naši uživatelé získají snadný přístup k odborným znalostem nejen o standardech GS1, ale rovněž o souvisejících procesech v ČR i zahraničí.

Mise

Celosvětovým posláním GS1 je být pro uživatele důvěryhodným partnerem v podnikání, podporovat efektivitu i bezpečnost dodavatelského řetězce a propojovat fyzický svět s digitálním díky správné implementaci standardů GS1.

Podpora digitalizace

Značení zboží čárovými kódy je již dnes běžná rutina. Dodavatelský řetězec však vzhledem k rostoucí míře automatizace, rozvoji e-commerce a novým legislativním požadavkům potřebuje pracovat se stále větším množstvím kvalitních dat. Praxe ukazuje, že bez využití standardů to jde jen velmi těžko. Elektronizace transakčních dokumentů prostřednictvím EDI je u nás na skvělé úrovni. V oblasti produktových dat se nám podařilo dosáhnout kritického množství uživatelů a zapojit významné obchodní řetězce. Další se přidávají. Úkolem je učinit z GDSN něco tak běžného, jako je dnes EDI. Nejde však jen o GDSN.

Obecně je nezbytné umožnit jednoduchý přístup k informacím o čemkoliv, co je identifikováno klíči GS1 – ať už je to GTIN u zboží, GLN u subjektů a lokací, či něco jiného. K tomu slouží nově vytvářené globální registry, které budou hrát důležitou roli i na našem trhu. Nebo třeba nový standard GS1 Digitální link, který umožňuje propojení fyzického produktu s jeho digitálním dvojčetem. Naším posláním je umožnit rychlý přístup k těmto novinkám i českému trhu. Důležité je samozřejmě i nadále rozšiřovat uživatelskou komunitu standardů GS1, a to i mimo maloobchod. Velmi nadějné je v tomto ohledu třeba zdravotnictví. Ostatně přínosy standardů rostou se zvyšujícím se počtem jejich uživatelů.