×
×

Doprava a logistika

V dopravě a logistice je Systém GS1 typickým prostředím, kde se propojují standardy pro identifikaci se standardy pro datovou komunikaci. GS1 nabízí standard SSCC pro označování logistických jednotek a kompletní sadu elektronických zpráv, umožňujících provázání fyzického toku zboží s tokem informací napříč dodavatelskými řetězci.

V sektoru dopravy a logistiky jsou dnes využívány všechny typy standardů. Pro identifikaci logistických jednotek je využíváno čárových kódů, které umožňují řetězení informací. Široké uplatnění v tomto sektoru mají také standardy pro datovou komunikaci GS1 EANCOM® a GS1 XML.