×
×

GLN

Globální lokalizační číslo

GLN (Global Location Number) je určeno k identifikaci objektů nebo subjektů v rámci dodavatelského řetězce. Je nezbytné pro identifikaci obchodních partnerů v EDI komunikaci a pro GDSN. Lze pro něj používat pouze standardní 13místnou číselnou strukturu.

Číslo vaší firmy i pracoviště

GLN se používá k identifikaci vaší firmy jako právnické osoby, často pomocí EDI (Electronic Data Interchange). Může být také použit k identifikaci různých kanceláří, skladů nebo dokonce konkrétních regálů ve skladu. Pokud plánujete dodávat zboží velkým maloobchodníkům, budou po vás požadovat GLN. Jakmile se stanete uživatelem Systému GS1, můžete si vytvořit své vlastní GLN – z jedinečné firemní předpony, kterou vám přidělíme. Používání GLN vede ke zlepšení efektivity dodavatelského řetězce a transparentnosti.

Primární GLN

Primární GLN je uživateli přiděleno při registraci, je uvedeno na potvrzení o registraci. GCP je doplněn nulami a ukončen kontrolní číslicí. Příklad primárního GLN: 8591234500005. Primární lokalizační číslo je vázáno na IČO. Je evidováno v databázi lokální organizace GS1 a slouží také k dohledání v globálním vyhledávači Verified by GS1.

Sekundární GLN

Pro potřeby dodatečné identifikace firemních umístění můžete využít i tzv. sekundární lokalizační čísla. Jejich prostřednictvím se označují firemní provozovny, sklady nebo prodejny. Sekundární GLN si tvoří samostatně uživatel v rámci svého přiděleného číselníku pro označování produktů.