×
×

Další sektory

Mimo tradiční sektory retail, logistika a zdravotnictví se standardy GS1 úspěšně prosazují v celé řadě dalších odvětví. 

GTIN ve stavebnictví

GTIN pro informační modeling BIM (Building Information Modelling)

Standardy GS1 mohou pomoci při digitalizaci sektoru stavebnictví, a to zejména v následujících oblastech:

  • zvýšení transparentnosti dodavatelského řetězce
  • zefektivnění zadávání veřejných zakázek
  • zavádění digitálních technologií, především využití jednoznačné identifikace stavebního materiálu a komponentů, efektivního elektronického objednávání a sledování životního cyklu položek od návrhu až po likvidaci

Více informací zde.

GLN pro IFS certifikaci potravin

International Food Standard je standard pro bezpečnost potravin, původem z Německa, vyžadovaný i v dalších zemích, např. v Itálii nebo Francii. Cílem IFS je vytvoření standardu a jednotného systémového hodnocení pro zajištění kompatibility a přehlednosti dodavatelského řetězce. V rámci certifikace IFS Food Certification jsou posuzovány výrobky i výrobní procesy, a to z hlediska bezpečnosti a souladu se specifikacemi zákazníka. Součástí standardu od verze 7.0 je i povinnost doložit GS1 GLN (Globální lokalizační číslo) každého posuzovaného subjektu (firmy, výrobního závodu, pobočky atd.).

GS1 Czech Republic z tohoto důvodu spolupracuje s certifikační společností TÜV SÜD Czech, která provádí IFS certifikace v České republice, a poskytuje poradenství k problematice GLN pro IFS.

Dosledovatelnost prostředků na ochranu rostlin

Standardy GS1 jsou součástí nástroje pro sledování prostředků na ochranu rostlin. V rámci novely zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči budou mít dovozci/distributoři povinnost uvádět vybrané údaje o uvádění přípravků pro profesionální uživatele na trh v elektronické podobě. Přípravky ponesou identifikaci pomocí kódu GS1 DataMatrix, ve kterém bude zakódován jedinečný identifikátor obsahující GTIN přípravku, číslo šarže, datum výroby, příp. sériové číslo.

Digitální pas produktu

Evropská unie zavádí počínaje rokem 2022 do provozu tzv. digitální produktový pas. Ten by měl obsahovat informace o složení výrobku, jeho opravitelnosti a ekologické stopě. Hlavním cílem je získat důvěryhodné a podstatné informace o složení výrobku tak, aby jej všichni uživatelé/spotřebitelé mohli používat, recyklovat a po konci životnosti také správně vytřídit.

První skupinou produktů, kde by se měl digitální produktový pas zavést, jsou baterie a akumulátory. Pracovní skupina GS1 in Europe připravuje manuál pro identifikaci a značení (produktový pas) baterií. Dalšími sektory bude textil a stavebnictví.

GS1 dlouhodobě spolupracuje s EK na využití standardu GS1 pro jednoznačnou identifikace v rámci digitálního produktového pasu.