×
×

Registrace nové firmy

Zaregistrujte firmu do GS1 Czech Republic a získejte čárové kódy pro vaše podnikání.

GS1 Czech Republic je jediným licencovaným pracovištěm pro registraci do Systému GS1 na území České republiky. Kromě základních čísel pro identifikaci vaší firmy a produktů získáte přístup k moha dalším užitečným identifikátorům. Systém GS1, to není jen identifikace. Nabízíme standardy a řešení pro efektivní sdílení transakčních a produktových dat. A mnoho dalšího!
  

Zobrazit ceník

Registraci můžete provést on-line zde:

(vyplnění vám zabere pouze pár minut)

 • pro výrobce, prodejce, distributory, žadatele o přidělení GLN, zdravotnické a státní instituce atp.
Registrace obchodní firmy
 • pro firmy poskytující technické, logistické nebo polygrafické služby.
Registrace technické firmy

Jak postupovat při registraci?

 1. Seznamte se s obchodními podmínkami, obchodní smlouvou a s ceníkem. Posuďte vhodnost využívání Systému GS1 ve své firmě, především zvažte, kolik budete potřebovat označit produktů, případně jejich variant. V případě, že potřebujete poradit, využijte služeb našeho helpdesku na telefonním čísle +420 227 031 261 (v pracovní dny od 8.00 do 16.30) nebo na e-mailu helpdesk@gs1cz.org.
 2. Vyplňte Vaše údaje v online registraci výše. Po vyplnění vám přijde potvrzovací email, v jehož příloze bude obchodní smlouva.
 3. Kvalitně (profesionálně) naskenovanou obchodní smlouvu, podepsanou statutárním zástupcem firmy nebo jím zmocněnou osobou, která doloží úředně ověřenou plnou moc, zašlete zpět na email registrace@gs1cz.org.
 4. Na základě uzavřené obchodní smlouvy obdržíte fakturu (daňový doklad) za registraci do Systému GS1 na emaily uvedené při online registraci.
 5. Po úhradě faktury zašleme emailem potvrzení o zapojení firmy do Systému GS1 , ve kterém je uvedeno identifikační číslo firmy, tzv. GS1 Company Prefix a číslo GLN (Global Location Number). V dalším samostatném emailu dostanete přístupové údaje do GS1 Activate, kde si firmy vedou číselník GTIN nebo GLN.
ZobrazitSkrýt celý postup registrace

Podmínky užívání Systému GS1

Uživatel Systému GS1 je povinen:

 • řídit se pokyny GS1 Czech Republic ohledně implementace a dodržování standardů Systému GS1
 • hradit poplatky ve sjednané výši a ve smluvních termínech na účet provozovatele
 • absolvovat požadovaná školení na osvojení základů Systému GS1 a použití čárových kódů, popřípadě jiných produktů Systému GS1
 • poskytnout (pokud to bude možné) vyžádanou součinnost při řešení problematiky Systému GS1
 • neprodleně oznámit a projednat s provozovatelem podstatné změny týkající se uživatele (např. rozdělení, zánik, konkurzní řízení, likvidace firmy, změna sídla, atd.)
 • nepřenechat práva vyplývající ze smlouvy s GS1 Czech Republic jiným osobám, pokud s provozovatelem neuzavře trojstrannou písemnou změnu smlouvy v osobě uživatele a dokud neuhradí příslušný poplatek za tento administrativní úkon

V případě zániku účinnosti smlouvy s GS1 Czech Republic nesmí firma dále využívat žádný ze standardů Systému GS1.

Ceník

Zobrazit ceník
×

Ceník

Základní ceník pro uživatele Systému GS1 (verze pro tisk ZDE):

Veškeré poplatky uvedené v tomto ceníku byly odsouhlaseny na řádném zasedání Výboru GS1 Czech Republic dne 14. 9. 2018.

Platnost ceníku je od 1.1.2024, veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Tabulka 1: Nabízené formáty GCP (GS1 Company Prefix) a související poplatky

Formát GCP Kapacita rozsahu Vstupní poplatek (v Kč) Roční provozní poplatek (v Kč)
GCP-9 1 000 čísel GTIN / GLN 5 000 dle kategorie tržeb (viz Tabulka 2)
GCP-8 10 000 čísel GTIN / GLN 7 000 dle kategorie tržeb (viz Tabulka 2)
GCP-7 100 000 čísel GTIN / GLN 9 000 dle kategorie tržeb (viz Tabulka 2)
GCP-11* 10 čísel GTIN / GLN 0 1 500

* GCP-11 je limitováno pro využití v identifikačních klíčích GTIN a GLN. O přidělení prefixu GCP-11 rozhoduje výhradně GS1 Czech Republic.

GCP-11 lze přidělit pouze jednou, a to při první registraci do Systému GS1.

Při registraci s využitím GCP-11 nelze přidělit identifikační čísla GTIN-8 ani zařadit položky do standardizovaného číselníku GS1 Czech Republic.

Tabulka 2: Kategorie podle dosažených ročních tržeb a jim odpovídající výše ročních provozních poplatků

Kategorie Roční tržby (v milionech Kč) Roční provozní poplatek (v Kč)
A 0 do 1 1 040
B nad 1 do 5 2 080
C nad 5 do 10 3 110
D nad 10 do 25 4 150
E nad 25 do 50 5 530
F nad 50 do 100 9 950
G nad 100 do 200 14 370
H nad 200 do 500 16 580
I nad 500 do 1 000 22 160
J nad 1 000 do 2 000 33 150
K nad 2 000 do 5 000 44 320
L nad 5 000 do 10 000 66 300
M nad 10 000 do 20 000 99 720
N nad 20 000 do 35 000 132 600
O nad 35 000 165 750

Tabulka 3: Jednorázové administrativní poplatky za úkony na vyžádání

Administrativní jednorázové poplatky za: Výše poplatků (v Kč)
přidělení dalšího GCP uživatelům GCP-7, GCP-8 nebo GCP-9 2 000
přidělení dalšího GCP uživatelům GCP-11 Vstupní poplatek dle Tabulky 1
přidělení každého GTIN-8 400
převod každého GTIN-8 400
zařazení položky do standardizovaného číselníku GS1 Czech Republic 400
převod GCP jinému uživateli 1 000
změnu smlouvy v osobě uživatele a pokračování smlouvy bez změny GCP 2 000

Tabulka 4: Kategorie podle počtu zaměstnanců firem poskytujících služby související s využíváním Systému GS1

Kategorie Počet zaměstnanců Roční provozní poplatek (v Kč)
X 0 až 3 3 000
Y 4 až 10 7 000
Z 11 a více 12 000

V případě dotazů prosím kontaktujte helpdesk (helpdesk@gs1cz.org nebo tel. 227 031 261).

GS1 Activate

Pro jednoduchou správu vašich čísel GTIN vám pomůže nástroj

GS1 Activate