×
×

Retail

Bez čárových kódů si dnešní maloobchod už neumíme představit. Jen díky Systému GS1 je na pokladnách ve světě načteno přes 10 miliard položek denně. Maloobchod je pro automatickou identifikaci, sběr a sdílení dat tradičním sektorem.

Identifikace produktů na všech úrovních balení je základem pro efektivní řízení výroby a odbytu. Umožňuje automatický sběr dat napříč dodavatelským řetězcem. Fyzický tok zboží doplňuje sdílení produktových a transakčních dat. Výsledek: přehlednější logistický řetězec, sledovatelnost, udržení kvality a bezpečnosti produktů.

GTIN (Global Trade Item Number)

Globální číslo obchodní položky (Global Trade Item Number) je v Systému GS1 určeno k identifikaci obchodních položek, přičemž za obchodní položku je považována spotřebitelská, obchodní či logistická jednotka nebo služba, ke které se vztahují určitá kmenová data a kterou lze ocenit, objednat nebo fakturovat v jakémkoliv místě logistického řetězce.

Pro identifikaci obchodních položek jsou využívány standardní číselné struktury GTIN-8, GTIN-13, GTIN-14 (případně americké GTIN-12). Datovým nosičem této základní identifikace může být široké portfolio standardních 1D a 2D symbolů, případně EPC/RFID tagů.

Podrobnější informace o standardu GTIN najdete zde.

EDI (Elektronic Data Interchange)

Standardy pro elektronickou datovou komunikaci (EDI – Elektronic Data Interchange) jsou jedním z klíčových produktů Systému GS1. Umožňují efektivní automatizované sdílení strukturovaných dat mezi obchodními partnery ve formě standardních zpráv.

Díky těmto standardům je možné elektronické dokumenty (zprávy) vyměňovat přímo mezi jednotlivými informačními systémy nezávisle na hardwarovém a softwarovém vybavení přímo nebo prostřednictvím poskytovatele EDI služeb (EDI providera).

Podrobnější informace o EDI standardech najdete zde.

GDSN® (Global Data Synchronization Network)

Při zalistování nové obchodní položky potřebuje odběratel kmenová data daného produktu. Dodavatel se často potýká s velkým množstvím různých zalistovacích karet a produktových portálů jednotlivých odběratelů. S využitím GDSN však může vložit data pro všechny zaregistrované odběratele pouze jednou a celý proces si tak výrazně zjednodušit.

GDSN (Global Data Synchronization Network) umožňuje obchodním partnerům globální synchronizaci kmenových dat. Dodavatel má možnost do GDSN vložit kmenová data svých produktů a publikovat je pro vybraný trh, například Českou republiku, nebo pro konkrétní odběratele. Jelikož jsou data v GDSN uložena ve standardním formátu, může si je do svého systému snadno stáhnout kterýkoliv odběratel připojený k GDSN, pokud mu dodavatel stažení dat povolil.

Podrobnější informace o standardu GDSN najdete zde.

Publikace
 • Základní informace o Systému GS1
  Systém GS1 v kostce: zapojení do Systému GS1, Identifikační klíče, GLN, GTIN, SSCC, GDTI, GRAI, GIAI, GSRN, GSIN, GINC, identifikace knih, seriálových publikací a hudebnin (ISBN, ISSN, ISMN), zboží jednotkami, kupóny, kontrolní číslice, hierarchie balení, typy a kvalita čárových kódů. Publikace obsahuje přílohy o vhodných a nevhodných barevných kombinacích při umísťování čárového kódu, příklady velikostí symbolů a vybrané normy související s čárovými kódy.
 • Lineární čárové kódy
  Technologie čárových kódů Systému GS1 představuje způsob automatického sběru dat a současně je klíčem ke vstupu do příslušných databází o vlastnostech identifikovaných produktů. Umožňuje jak unikátní značení spotřebitelských, obchodních a logistických jednotek v globálním měřítku, tak i použití v interních a speciálních aplikacích.
 • GS1 DataBar
  GS1 DataBar je skupina čárových kódů, která výrazně rozšiřuje možnosti identifi kace položek zejména v sektoru maloobchodu. Jsou prvními čárovými kódy od zavedení automatické identifi kace spotřebitelských jednotek symboly EAN/UPC z poloviny 70. let minulého století, které byly schváleny pro otevřený trh bez jakýchkoli omezení.
 • Identifikace čerstvých potravin
  Čerstvá potravina je produkt s krátkou dobou použitelnosti, který není ošetřen žádným z běžných postupů pro dlouhodobé uchovávání potravin (konzervace, sušení, zmrazování, uzení aj.). Jedná se zejména o sortiment ovoce, zeleniny, část portfolia masných a mléčných produktů, výrobků z ryb, pečiva a delikatesy.
 • Identifikace obchodních jednotek
  Standardní, celosvětově unikátní identifikace obchodních jednotek je důležitým předpokladem pro zajištění přesného a efektivního řízení skladu, zvládnutí požadavků evidenčních, záručních a logistických včetně legislativně vyžadovaných aspektů sledovatelnosti. Obchodními jednotkami jsou nejčastěji kartony, různé přepravky, bedny, skupinová balení ve smrštitelné fólii apod.