×
×

2D kódy pro retail

Čárové kódy slouží k automatickému sběru dat přenášených na fyzických objektech. Tím spojují svět fyzických věcí se světem elektronických informací.

Podle druhu čárového kódu je lze použít ke kódování informací o identifikaci produktu, zásilky, sériových čísel, čísel šarží nebo třeba datumů. Čárové kódy hrají klíčovou roli v dodavatelských řetězcích a umožňují automaticky identifikovat a sledovat produkty při jejich pohybu napříč řetězci.

Existuje několik typů čárových kódů a jejich použití závisí na typu obchodních procesů. Dvourozměrné (2D) kódy se skládají z tmavých a světlých čtvercových bodů na mřížce podobné šachovnici. Mohou kódovat značné množství dat na relativně malé ploše. 2D kódy se používají v celé řadě průmyslových odvětví, od výroby a skladování až po logistiku a zdravotnictví.

GS1 DataMatrix

2D symbol, který je schopný kódovat více dat na menším prostoru než lineární čárové kódy. Může nést informace jako např. sériová čísla, čísla šarží a data exspirace. Nejvíce je rozšířený ve zdravotnictví, kde slouží k označování zdravotních prostředků a léčivých přípravků. Rovněž se používá v průmyslu.

GS1 QR Code

QR kódy sestávají z černých modulů rozmístěných ve standardním čtvercovém tvaru na bílém pozadí. Sofistikovanější příbuzný čárového kódu může obsahovat 100krát více informací.