×
×

Identifikace

Standardy GS1 pro identifikaci

Identifikace je přidělení globálně jedinečného standardního čísla, tzv. identifikačního klíče GS1, a jeho možné propojení s dalšími informacemi v databázích. Ke globálně platné standardní identifikaci slouží řada identifikačních klíčů. Každý je určený pro specifickou skupinu entit.

Identifikační klíče jsou zakódovány v datových nosičích – v 1D čárových kódech, 2D kódech nebo EPC/RFID tazích. Nosiče umožňují strojový sběr dat.

Spustit video

Při registraci do Systému GS1 získá společnost své jednoznačné identifikační číslo (GS1 Company Prefix) a určitý interval (číselnou řadu), který může využívat pro identifikaci produktů, služeb, majetku, logistických a přepravních balení, objektů i subjektů atd.

Díky tomuto identifikačnímu standardu je možno detailně zmapovat pohyb produktu v rámci celého dodavatelského řetězce. Na jednoznačnou identifikaci lze navázat produktová data – statická, dynamická i transakční. V neposlední řadě ale i data důležitá pro marketingové účely, která jsou dnes plnohodnotnou součástí záznamu o produktu (převážně tzv. B2C data určená pro spotřebitele).

Systém GS1 nabízí řadu identifikačních struktur, tzv. identifikačních klíčů. Mají předepsaný formát i konkrétní použití. Nejčastěji využívanými identifikačními klíči pro retail jsou GTIN, GLN a SSCC.

Chcete získat rychle a jednoduše čísla GTIN pro své podnikání?

Zaregistrujte se ještě dnes, je to opravdu jednoduché!

Standardní identifikační struktury jsou kódovatelné do všech datových nosičů zahrnutých do Systému GS1. Kromě identifikačních klíčů je ve standardu popsána naprostá většina jejich možných atributů. To umožňuje uživatelům efektivně definovat datové modely, datové věty či konkrétní kombinace datových polí v závislosti na jejich aktuálních potřebách. Využívání globálního standardu navíc zaručuje vysokou míru interoperability.