×
×

Další identifikační klíče

Další identifikační klíče

 • GDTI (Global Document Type Identifier) je určen ke globálně unikátní identifikaci listiny nebo spisu. V rámci 13místné struktury obsahuje GCP emitenta a vlastní identifikační sekvenci zakončenou kontrolní číslicí. Dále může následovat volitelné sériové číslo, které umožňuje vydavateli jednoznačně identifikovat každý jednotlivý výtisk daného dokumentu.
 • GRAI (Global Returnable Asset Identifier) slouží pro identifikaci vratných obalů, jako jsou např. pivní sudy, plastové palety či přepravky atd. Usnadňuje sledování a inventarizaci těchto položek. Vždy obsahuje GCP emitenta, identifikaci položky, kontrolní číslici a nepovinné sériové číslo nebo jinou alfanumerickou kombinaci.
 • GIAI (Global Individual Asset Identifier) pomáhá k evidenci hmotného inventáře. Majetek označený GIAI je jednoznačně identifikován prostřednictvím GCP emitenta a následující alfanumerické sekvence.  Usnadňuje evidenci a inventární kontrolu jednotlivého majetku a záznamy o něm.
 • GSRN (Global Service Relation Number) označuje službu ve vazbě na jejich poskytovatele nebo příjemce. Používá se výhradně k určení vztahu mezi organizací nabízející službu a poskytovatelem (např. lékař) nebo organizací nabízející dané služby a příjemcem individualizovaných služeb (např. pacient). Datovou sekvenci tvoří celosvětově unikátní GCP emitenta a identifikace konkrétní služby zakončená kontrolní číslicí.
 • GSIN (Global Shipment Identification Number) je celosvětově jedinečné číslo přidělované odesilatelem zboží. Identifikuje logické seskupení jedné nebo více logistických jednotek, samostatně vždy označených SSCC, pro účely přepravy od prodejce ke kupujícímu. Obsahuje GCP odesilatele, identifikaci zásilky a kontrolní číslici.
 • GINC (Global Identification Number for Consignment) je až 30místná alfanumerická sekvence obsahující GCP dopravce, která identifikuje seskupení jedné či více fyzických jednotek, které bylo předáno dopravci (spediční firmě) a přeprava je zamýšlena jako celek.
 • GCN (Global Coupon Number) je celosvětově unikátním identifikátorem kuponu. Struktura GCN obsahuje GCP emitenta, identifikaci kuponu, kontrolní číslici, a umožňuje přiřadit volitelné sériové číslo jednoznačně určující konkrétní kupon.
 • CPID (Component / Part Identifier) vyjadřuje globálně unikátní identifikaci konkrétní součásti/dílu. Obsahuje GCP emitenta a následující alfanumerickou variabilní část, jejíž struktura je plně v jeho kompetenci.

Spustit video

Identifikace knih, seriálových publikací a hudebnin

Pro identifikaci knih a hudebnin je možno používat standardní číselnou strukturu GTIN-13. V případě identifikace seriálových publikací se tato struktura povinně doplňuje o tzv. doplňkový kód, který je u deníků 5místný a u ostatních periodicky vydávaných publikací 2místný. Kromě toho existují v rámci Systému GS1 speciální prefixy pro mezinárodní standardní čísla přidělovaná příslušnými národními agenturami.

 • Číslo ISBN (International Standard Book Number, Mezinárodní standardní číslo knihy) získá vydavatel v Národní agentuře ISBN, na adrese Národní knihovna ČR, Sodomkova 1146/2, 102 00 Praha 15. GS1 prefixy pro ISBN jsou 978 a 979.
 • Číslo ISSN (International Standard Serial Number, Mezinárodní standardní číslo seriálové publikace) získá vydavatel v Národní technické knihovně na adrese České národní středisko ISSN, Technická 6, P.O. Box 79, 160 80 Praha 6. GS1 prefix pro ISSN je 977. Použití doplňkových kódů je povinné.
 • Číslo ISMN (International Standard Music Number, Mezinárodní standardní číslo hudebniny) získá vydavatel v Národní agentuře ISMN, na stejné adrese jako ISBN. GS1 prefix pro ISMN je 979.Podrobné informace k převodu čísel ISBN, ISSN a ISMN do struktury GTIN-13, resp. do čárového kódu EAN-13 jsou uvedeny v materiálu GS1 Czech Republic „Identifikace publikací“.