×
×

Často kladené otázky

FAQ

Co je GS1?

GS1 je mezinárodní nezisková standardizační organizace s národními organizacemi ve 116 státech. GS1 Global Office je registrovaná v Bruselu a v New Jersey v USA. V GS1 je globálně registrováno více než 2 miliony společností. Systém GS1 je celosvětově nejrozšířenějším identifikačním a komunikačním standardem, který se využívá ve více než dvaceti sektorech a odvětvích.

Je zapojení do Systému GS1 povinné?

Ne. Povinnost ze zákona neexistuje, ale čárové kódy po vás mohou požadovat vaši odběratelé. Pak je zapojení do Systému GS1 nutné.

Potřebuji čárový kód. Proč bych se měl přihlásit u GS1 Czech Republic?

GS1 Czech Republic je jediným licencovaným pracovištěm pro registraci do Systému GS1 na území České republiky a jediným autorizovaným poskytovatelem čísel GTIN/GLN. Pořízení čísel od neautorizované organizace může vést k velkým problémům, např. že takto získané číslo používá již někdo jiný.

Jaký je rozdíl mezi pojmy GTIN a EAN?

Číslo GTIN (globální číslo obchodní položky) je číslo výrobku, které je zakódované v čárovém kódu EAN.

Jak fungují čísla GTIN a čárové kódy EAN?

Černobílé čáry čárového kódu EAN popř. UPC jsou strojově dekódovatelnou verzí příslušného čísla GTIN. Tyto se načítají skenery a dekódují pomocí speciálního SW. Číslo vytištěné pod čárovým kódem je GTIN položky a slouží pro identifikaci lidským okem. Určitá čísla v číselné sekvenci GTIN označují výrobce (resp. firmu, která uvedla výrobek na trh) a zemi, ve které je registrována u GS1, dále číslo položky (výrobku) a kontrolní číslici pro ověření struktury čárového kódu.
Důležité je zapamatovat si, že čísla GTIN představují identitu produktu a spojují ji se značkou nebo společností. Tyto informace je možné ověřit v globální databázi GS1 prostřednictvím vyhledávače Verified by GS1.

Budu prodávat výrobky v e-shopu. Potřebuji přidělit čárové kódy?

Ne. V tomto případě potřebujete k označení výrobků pouze číslo GTIN. Toto číslo unikátně identifikuje výrobek a data o výrobku můžete sdílet on-line. Čárový kód je nutný pro fyzický prodej výrobků v kamenném obchodě, kde slouží ke strojovému načítání zakódovaného čísla výrobku GTIN.

Pro koho je určen GCP-11?

GCP-11 je určen společnostem, které potřebují přidělit GLN (Globální lokalizační číslo) pouze pro účely EDI komunikace (elektronická výměna dat), bez možnosti tvoření SSCC kódu. Jde zpravidla o společnosti aktivní v e-commerce. O přidělení prefixu GCP-11 rozhoduje výhradně GS1 Czech Republic.

Potřebuji pro svoji logistiku etiketu s kódem SSCC?

Aplikaci logistické etikety se zakódovaným SSCC (sériové číslo logistické jednotky) rozhodně doporučujeme. Pomocí SSCC se jednoznačně identifikují logistické a přepravní jednotky (palety, kartony, kontejnery aj) i jejich obsah.

K čemu slouží GS1 Activate?

S pomocí webového nástroje GS1 Activate si registrovaní uživatelé mohou vystavit GTIN bez nutnosti výpočtu kontrolní číslice, ke GTINu evidovat produktová data a generovat samotný čárový kód EAN-13.

Z jakých tržeb nám vzniká povinnost platit roční provozní poplatek?

Roční provozní poplatek je stanoven podle celkových dosažených ročních tržeb společnosti, a to za minulý kalendářní nebo hospodářský rok.

Odvádí se z čísla GLN roční poplatky, i když nejsou přiděleny a využívány kódy EAN?

Ano. Roční provozní poplatky jsou nastaveny dle obchodní smlouvy a aktuálního ceníku, který naleznete v sekci Registrace nové firmy.

Mohu jako výrobce zapůjčit partnerské firmě kód EAN?

Ne. Přidělené GCP (GS1 Company Prefix) je vázané na IČ firmy a nesmí být pronajato nebo zapůjčeno jiné společnosti. Označovat produkt cizí společnosti vaším GCP nelze, ani když jste jeho výrobci. Partnerská společnost by mohla vyrábět produkty označené vaším GCP, pokud by se jednalo o vaši obchodní značku.

Identifikuje struktura GTIN-13 zemi původu zboží?

Ne. GS1 Company Prefix (GCP), pevná součást standardní struktury GTIN-13, jednoznačně identifikuje zapojenou organizaci, která má právo a zodpovědnost za přiřazování čísel GTIN jednotlivým produktům. Tato skutečnost však neznamená, že daný produkt byl vyroben v konkrétní zemi dle národního prefixu. Může být vyroben kdekoli na světě.

K čemu slouží ve struktuře GTIN kontrolní číslice?

Kontrolní číslice je vždy povinnou součástí GTIN. Nesprávně stanovená či chybějící kontrolní číslice vede vždy ke kolapsu při dekódování informace. Slouží k internímu procesu SW kontroly správnosti příslušných algoritmů v rámci daného kódu.

Plánuji prodávat zboží za hranicemi. Mohu použít stejný GTIN?

Ano, čísla GTIN jedinečně identifikují vaše produkty všude na světě.

Nenašli jste vhodnou odpověď? Neváhejte a napište nám.