×
×

Často kladené otázky

Čárové kódy

Je používání čárového kódu povinné?

Ne. Vaši obchodní partneři ale mohou vyžadovat, abyste svoje produkty, eventuálně služby, identifikovali pomocí čárových kódů Systému GS1 z důvodu zjednodušené a jasné identifikace a komunikace mezi všemi obchodními partnery.

Identifikuje struktura GTIN-13 zemi původu zboží?

Ne. GS1 Company Prefix, pevná součást standardní struktury GTIN-13, jednoznačně identifikuje zapojenou organizaci, která má právo a zodpovědnost za přiřazování GTIN jednotlivým produktům. Tato skutečnost však neznamená, že daný produkt byl vyroben v konkrétní zemi dle národního prefixu. Může být vyroben kdekoli na světě.

EPC/RFID

Dá se do budoucna předpokládat, že RFID technologie zcela nahradí současnou unikátní identifikaci pomocí technologie čárových kódů?

Určitě ne. VaRFID technologie nebyla vyvíjena s primárním cílem náhrady globálně dobře fungující, ověřené technologie čárových kódů. Je technologicky specifickou oblastí, kterou není možné implementovat kdekoliv a za jakýchkoli podmínek.

Je možné nějak zabezpečit data na RFID tagu?

ANO, existuje tzv. PIA – Privacy Impact Assessment. Problematika PIA se nezabývá pouze zabezpečením dat na RFID tagu, ale zajišťuje taktéž zabezpečení sítě IT systému.

 

Kolik RFID technologie stojí?

Odpověď samozřejmě není jednoduchá bez bližší specifikace problematiky.

Obecně lze konstatovat, že v současnosti běžná UHF čtečka je dostupná za cca 30000 Kč. Anténu je možné odhadnout na 4000 Kč; nejlevnější RFID tagy jsou na trhu řádově v korunách.

 

Existují pro technologii RFID nějaká výrazná omezení, reálné limity implementace?

ANO.

Pro UHF frekvence představují limitující barieru kapaliny a kovy. I tato problematika je však za určitých okolností řešitelná.

Pro všechny RFID frekvence platí, že vysílání radiové komunikace na podobných frekvencích narušuje či destruuje signál.

 

Jaký je rozdíl mezi RFID tagem a EPC/RFID tagem?

Existují jednak tagy obyčejné – data nejsou uložena standardně a tagy standardu EPCglobal.

Tagy tohoto standardu obsahují tzv. EPC kód (Electronic Product Code), který vyjadřuje jednoznačné sériové číslo tagu nejčastěji o velikosti 96 bitů.

Je centrálně přidělován v jednotlivých řadách a je schopen pokrýt až 268 milionů výrobců.

 

Registrace

Jak dlouho trvá celý proces registrace do Systému GS1?

„Korespondenční“ způsob registrace je obvykle možno uzavřít do 5 pracovních dnů; podmínkou je včasné zaplacení faktury vázané k registraci. V případě osobního jednání odpovědného zástupce firmy na adrese GS1 Czech Republic a současného vyřízení všech formalit může být smlouva uzavřena okamžitě.

Je v rámci poplatku zahrnut i SW na tvorbu čárových kódů EAN-13?

Ne. Nezisková standardizační organizace GS1 se nezabývá prodejem SW, HW, tiskáren apod. GS1 Czech Republic doporučuje kontakt na některou z technických firem uvedených na www.gs1cz.org v sekci „Dodavatelé pro Systém GS1“.

Získám již při registraci GTIN-13?

Ne. Obdržíte však podrobné informace, jak správně samostatně vytvářet příslušné numerické sekvence s využitím ve smlouvě Vám přiděleného datového pole, a to v rámci vstupního školení.

Musím nahlásit veškerá GTIN, která jsem vytvořil? Vede společnost GS1 Czech Republic vlastní číselník všech přiřazených GTIN?

Ne. Tvorba a přiřazování GTIN jednotlivým položkám je plně v režii emitenta. Globální společnost GS1 nedisponuje žádnou databází již na lokální úrovni přidělených GTIN. Výjimkou je vedení databáze přidělených struktur GTIN-8 pro datové nosiče EAN-8 každou lokální organizací GS1.
Systémová změna v tomto bodě je však již z důvodu celosvětového boje proti nelegálně přiřazovaným GTIN a padělkům na trhu připravována.

K čemu slouží ve struktuře GTIN kontrolní číslice?

Kontrolní číslice je vždy povinnou součástí GTIN. Nesprávně stanovená či chybějící kontrolní číslice vede vždy ke kolapsu při dekódování informace. Slouží k internímu procesu SW kontroly správnosti příslušných algoritmů v rámci daného kódu.

Je pro firmy registrace v rámci Systému GS1 povinná?

Ne. Povinnost ze zákona neexistuje. Pro jakékoli využívání některého ze standardů Systému GS1, např. využívání čárového kódu EAN-13, datové struktury SSCC, nebo standardní EDI, je však registrace nutná.

Na jakém základě platím roční provozní poplatek?

Konkrétní výše tohoto poplatku odpovídá zařazení do příslušné kategorie dle platné Tabulky ročních tržeb v rámci Ceníku uvedeného na www.gs1cz.org.

Nenašli jste vhodnou odpověď? Neváhejte a napište nám.