×
×

EDI

Standardy pro elektronickou datovou komunikaci (EDI – Electronic Data Interchange) jsou jedním z klíčových produktů Systému GS1. Umožňují efektivní automatizované sdílení strukturovaných dat mezi obchodními partnery ve formě dohodnutých zpráv.

Objednávání, doručování a placení zboží je to, čím se zabývá většina společností. Automatizace pomocí standardů GS1 umožňuje rychlejší, přesnější a levnější obchodní operace. Standardní elektronická výměna dat EDI existuje již více než 30 let a nadále hraje klíčovou roli v každodenním provozu mnoha firem.

Díky těmto standardům je možné elektronické dokumenty (zprávy) vyměňovat přímo mezi jednotlivými informačními systémy nezávisle na hardwarovém a softwarovém vybavení přímo nebo prostřednictvím poskytovatele EDI služeb (EDI providera).

GS1 EANCOM®

GS1 EANCOM® je podmnožinou UN/EDIFACT, od kterého se odlišuje především zaměřením na maloobchod a dodavatele spotřebního zboží. Pro identifikaci obchodních položek a partnerů využívá výhradně identifikačních klíčů GS1 (GTIN, GLN, SSCC).

Elektronické zprávy GS1 EANCOM® jsou ekvivalentem papírových obchodních dokumentů. Umožňují komunikaci elektronických objednávek, dodacích listů, příjemek, faktur a celé řady dalších dokumentů z oblasti logistiky, plánování a kontroly. Pro jednodušší orientaci v problematice standardní komunikace EDI a pro podporu implementace vydává GS1 Czech Republic implementační příručky (národní subsety) k nejčastěji využívaným zprávám. Tyto příručky, stejně jako kompletní manuál GS1 EANCOM®, jsou k dispozici pouze pro registrované uživatele.

GS1 XML standard

GS1 XML standard je koncipován pro komunikaci dat prostřednictvím přenosových protokolů (např. AS2, AS3) po internetu. Jednotlivé dokumenty jsou publikovány jako GS1 XML schémata, jejichž obsah a struktura odpovídají konkrétní obchodní transakci. Odesílatel zprávy vygeneruje data ze svého systému a provede jejich validaci prostřednictvím daného standardního schématu. Obdobná validace pak proběhne i u příjemce před zavedením dat do jeho aplikace.

Jednotlivé GS1 XML zprávy jsou vytvořeny na základě popisu obchodních procesů a nejsou vždy (na rozdíl od klasické EDI komunikace) ekvivalentem papírového obchodního dokumentu.

GS1 XML standard je k dispozici pro registrované uživatele.

Přínosy EDI pro uživatele
  • Vyšší efektivita obchodní komunikace,
  • nižší administrativní a provozní náklady,
  • vyšší přesnost, snížení chybovosti a důraz na datovou kvalitu,
  • snížení časové náročnosti zavádění nových produktů na trh,
  • minimalizace rizika nedodání/nedostupnosti zboží,
  • nárůst spokojenosti zákazníků a upevnění odběratelsko-dodavatelských vztahů,
  • automatizace procesů a automatické párování dokumentů.

GS1 Czech Republic poskytuje pro registrované uživatele pravidelná odborná školení zaměřená jak na základy využívání EDI komunikace, tak i na implementaci jednotlivých zpráv.