×
×

GDSN® (Global Data Synchronization Network)

GDSN

GDSN je globální databáze produktů, díky které může výrobce či distributor snadno sdílet informace o svém zboží s mnoha zákazníky najednou. Odběratelé mají rychle k dispozici všechny informace o produktech, které potřebují. Celý proces zalistování se výrazně zefektivňuje.

Jste dodavatel?

Prostřednictvím GDSN můžete svým zákazníkům po celém světě poskytnout data o svých produktech jedním kliknutím. Takto bude mít váš produkt větší cenu, protože produkt bez doprovodných produktových informací je zejména v on-line světě neprodejný. Zadejte kmenová data do GDSN a rozhodněte, kdo k nim bude mít přístup. Navíc je můžete spravovat jednoduše z jednoho místa. Jakákoli změna nebo aktualizace probíhá okamžitě, ke všem odběratelům naráz.

Jste maloobchodník nebo velkoobchod?

S GDSN máte vždy přístup k aktuálním datům o výrobcích od svých dodavatelů. Všechny potřebné informace můžete odebírat z jednoho místa.

Spustit video

Jaká data?

Zástupci sektoru (obchodníci a dodavatelé) se pravidelně scházejí a diskutují, která data o produktech budou sdílena. Bere se v úvahu to, co obchodníci potřebují, které informace jsou dodavatelé schopni poskytnout, jaké jsou příslušné legislativní požadavky (např. EU 1169/2011). Sdílením informací o produktech jsou dodržovány všechny lokální i mezinárodní zákony či předpisy.

Prostřednictvím GDSN lze sdílet jak B2B, tak B2C data. B2B data představují údaje typicky obsažené v zalistovacích kartách, např. rozměry či jiné logistické údaje. Informace důležité pro konečného spotřebitele, např. složení, nutriční tabulka, alergeny, jsou B2C data.

Produktové fotografie či jiný digitální obsah ve formě PDF lze připojit také.

Kvalita dat

Dodavatelům pomáháme s kvalitou dat:

  • verifikace prvních vložených produktů,
  • on-line školení na zadávání dat,
  • namátkové kontroly,
  • další verifikace na vyžádání.

Cílem je zadat do GDSN a udržovat informace o produktu aktuální.

Kdo s GDSN pracuje?

Mnoho obchodníků a dodavatelů si vyměňuje produktová data prostřednictvím GDSN. Standard pro globální datovou synchronizaci využívá téměř 70 tis. společností po celém světě. Chcete zjistit, zda váš odběratel či dodavatel používá GDSN? Použijte globální adresář jeho uživatelů.

SYNFONY

Organizace GS1 Czech Republic provozuje GDSN certifikovaný katalog s názvem SYNFONY. Katalog je postavený na mezinárodní platformě společnosti Trade Connectors, která je hojně využívána také např. v Dánsku, Finsku, Nizozemsku, Maďarsku, ve Velké Británii atd. Nově byl katalog spuštěn rovněž na Slovensku.

Začínáme

Přihlaste se na naše bezplatná on-line školení:

Pro získání přístupu do katalogu SYNFONY nás kontaktujte na adrese synfony@gs1cz.org.

Odkazy

Produktové stránky katalogu SYNFONY: www.synfony.cz

Dvouminutové instruktážní video, jak funguje GDSN: www.youtube.com/watch?v=ZCeXHWpnmx0

Adresa pro přihlášení do katalogu SYNFONY: datapool.tradeconnectors.org

Vyhledávač společností používajících GDSN: gdsnpartysearch.gs1.org