×
×

Pravidla pro měření produktů

Údaje o rozměrech produktu jsou velmi důležitou součástí kmenových dat. Pravidla pro měření spotřebitelských, obchodních či logistických jednotek jsou přesně dána standardem GS1. V procesu zalistování prostřednictvím GDSN (ale také pomocí klasických zalistovací karet) obchodníci očekávají, že se dodavatelé budou tímto standardem řídit. Mimo jiné je přesně definováno, co je šířka, hloubka či výška jednotky.

Ve zkratce si představíme to nejdůležitější ze standardu.

MĚŘENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH JEDNOTEK

Spotřebitelskou jednotkou je produkt, který je určen pro prodej koncovému spotřebiteli. Jeho čárový kód je typicky skenován u pokladny. Může se jednat o klasické spotřebitelské balení (kusové zboží), skupinové balení (např. multi-packy), v některých případech i obchodní balení (karton) určené pro prodej v cash&carry nebo diskontních prodejnách.

Čelní strana

Před vlastním měřením musí být určena „čelní strana“ produktu. Vymezení čelní strany je výchozím bodem pro udání výšky, šířky a hloubky daného produktu. Díky určení rozměrů dle čelní stany se dodavatel vyhne problému, zda jeho produkt na regálu u odběratele leží či stojí, a může tak stejné rozměry poskytnout všem svým obchodním partnerům.

Čelní strana je obvykle strana s největší plochou, využívaná výrobcem pro prezentaci/propagaci produktu. Produkt se postaví dle orientace textu. Pokud je text v různých směrech, postaví se tak, aby byla výška větším rozměrem.

Některé produkty mohou mít více než jednu stranu obalu se stejně velkou plochou prezentující nejdůležitější údaje. Takový produkt se postaví tak, aby čelní stranou byla ta s větší výškou.

Rozměry

Poté, co je definována čelní strana, je možno určit základní rozměry produktu:

Šířka (Width – W) = rozměr z krajního levého bodu do krajního pravého bodu.

Hloubka (Depth – D) = rozměr od čelní strany k protilehlé zadní hraně.

Výška (Height – H) = rozměr od nejspodnějšího bodu k nejvyššímu, tedy od základny k horní hraně.

 

Měření všech rozměrů se vždy provádí v místě maximální rozteče, tj. včetně všech detailů, které případně rozměr navyšují.

Poznámka: V případě flexibilního obalu se u sypkého či tekutého obsahu (např. pytlík bonbonů, rýže) stanovují rozměry včetně okrajů (svárů apod.). Naopak u pevného obsahu se případné okraje do rozměrů nepočítají (např.  toastový chléb, čokoládová tyčinka).

MĚŘENÍ OBCHODNÍCH A LOGISTICKÝCH JEDNOTEK

Do této skupiny se řadí libovolné balení (karton, stojan, paleta), které obsahuje více spotřebitelských jednotek. Pravidla jejich měření se od těch pro spotřebitelské jednotky výrazně liší.

Základna

Nejprve je nutné definovat tzv. základnu obchodní či logistické jednotky, tj. vymezit její spodní stranu. Poté je možno určit rozměry, a to bez ohledu na to, jak je daná jednotka přepravována.

Jakmile je určena základna, mohou být určeny rozměry balení:

MĚŘENÍ OBCHODNÍCH JEDNOTEK (typicky kartonů)

Šířka (Width – W) = rozměr kratší strany základny.

Hloubka = Délka (Depth – D = Length – L) = rozměr delší strany základny.

Výška (Height – H) = rozměr obchodní jednotky od základny k horní hraně.

Měřená obchodní jednotka by neměla být poškozena nebo deformována tak, aby to ovlivnilo výsledek měření.

MĚŘENÍ LOGISTICKÝCH JEDNOTEK (palet)

Šířka (Width – W) = rozměr kratší strany základny, u standardních EUR palet je šířka 800 mm.

Hloubka = Délka (Depth – D = Length – L) = rozměr delší strany základny, u standardních EUR palet je délka 1200 mm.

Výška a hrubá hmotnost se zadává včetně palety samotné:

Výška (Height – H) = rozměr od základny logistické jednotky, tj. od rovné plochy, na které logistická jednotka stojí, po její horní část, kterou je vrchol poslední ložené vrstvy, tzn. včetně vlastní EUR palety (standardní výška EUR palety = 144 mm). Výška palety se tedy rovná výšce nákladu plus 144 mm.

Hrubá hmotnost palety se stanoví jako hmotnost nákladu plus hmotnost vlastní EUR palety 25 kg.

Související odkazy:

Pravidla pro měření produktů

Jak správně měřit produkty?
Jak stanovit čelní stranu produktu?
Jaká je správná orientace produktů při měření?
Dozvíte se z našeho videa.

Spustit video