×
×

Podmínky pro akreditované partnery

Akreditovaným partnerem se může stát pouze společnost, dodávající komplexní řešení, a to ve smyslu zajištění širokého spektra standardů GS1.

Partner musí na trhu působit dostatečně dlouhou dobu, která je předpokladem výrazných zkušeností. V oboru musí představovat významného hráče na trhu, musí být dostatečně zaveden. Tato doba je stanovena v souladu s platným zařazením v kategorii - dle obchodní smlouvy s GS1 Czech Republic, ke které se firma musí oficiálně hlásit a je specifikována takto:

Kategorie Z: firma je minimálně 5 let registrována v Systému GS1 a po celou dobu aktivně spolupracuje s GS1 Czech Republic

Kategorie Y: firma je minimálně 10 let registrována v Systému GS1 a po celou dobu aktivně spolupracuje s GS1 Czech Republic

Partner musí absolvovat v určeném minimálním počtu pracovníků předepsaný počet školení zakončených úspěšnými testy.

Partner akceptuje návštěvu zástupců GS1 Czech Republic ve vlastní centrále za účelem pohovoru na téma práce se standardy, posouzení realizovaných referenčních řešení, konzultace o způsobu přenosu informací interně ve firmě apod.

Partner musí předložit a na vyzvání v praxi doložit předepsaný počet studií, tj. již provedených nebo aktuálně probíhajících implementací, nikoli starších než tři roky.

Nedílnou součástí výše uvedené fáze je možnost kontroly. Partner musí umožnit, za své přítomnosti a za účasti koncového uživatele, praktickou kontrolu funkčnosti provedených implementací, diskusi s uživatelem a konzultaci na téma zkušenosti se systémem v běžné praxi, možnosti zlepšení, návrhy úprav apod.

Nastávající partner je žádán o aktivní práci v pracovní skupině.

Nastávající partner se zaváže k dodržování Etického kodexu, který byl pro tento účel sestaven.

Partner platí předem stanovený roční poplatek v dohodnutém termínu.

Partner pravidelně obhajuje statut „Akreditovaný partner“ dle stanovených podmínek.