×
×

Digitalizace zdravotnictví na setkání v Brně

Digitalizace zdravotnictví na setkání v Brně

19.05.2023

Celkem 23 českých a moravských nemocnic vyslalo své vedoucí pracovníky a manažery IT na druhý kulatý stůl speciál s názvem eNemocnice: budoucnost zdravotnictví. Akci věnovanou digitalizaci a standardizaci ve zdravotnictví uspořádala GS1 Czech Republic.

K manažerům zdravotnických zařízení se přidali představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupci krajů a také technologických společností. Po úvodním slově ředitelky GS1 Czech Republic Pavly Cihlářové vystoupil Martin Zeman, ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR. Nastínil priority v elektronizaci zdravotnictví, běžící projekty a zdůraznil potřebu standardizace: „Legrace jde stranou, standardy se budou muset využívat,“ řekl doslova.

V podobném duchu se nesla prezentace Petra Pavlince, vedoucího odboru informatiky Kraje Vysočina. Daný region intenzivně pracuje na digitalizaci procesu sdílení zdravotnické dokumentace od roku 2012. Vzhledem k tomu, že Vysočina outsourcuje určité zdravotnické služby v nemocnicích v sousedních krajích, potřeba efektivní komunikace zdravotních dokumentů je zde ještě naléhavější. Dosud se podařilo navázat účinné propojení 47 nemocnic v celkem sedmi krajích, několika center zdravotní záchranné služby a dalších subjektů. V České republice ve srovnání s evropským průměrem panuje vysoká rozdrobenost komunikační struktury, na cestě k harmonizaci proto bude třeba překonat ještě mnoho překážek.

Ľubor Doršic z Penta Hospitals prezentoval případovou studii o implementaci standardů v Nemocnici Bory (Slovensko). Podtrhl význam tzv. bedside scanningu, tedy skenování léčivých přípravků u lůžka pacienta, jako klíčového mechanismu pro zajištění vysoké bezpečnosti hospitalizovaných i nemocničního personálu. Na něj navázal Jan Horák ze společnosti Stapro. Vysvětlil důležité aspekty z projektů digitalizace procesů ve zdravotnických zařízeních, se kterými má více než dvacetiletou skutečnost. Připomněl první obdobný projekt z VFN pro evidenci podaných léčivých přípravků, později rozšířený o sběr dat nasazených zdravotnických prostředků: „Bohužel jsme v té době neznali standardy GS1,“ uzavřel s tím, že velmi přínosné je identifikaci rozšířit i na zdravotnickou dokumentaci.
Po obědové přestávce se slova ujal ředitel datových služeb v GS1 Czech Republic Tomáš Tlučhoř a vysvětlil fungování standardu pro sdílení produktových dat GDSN. Certifikované elektronické katalogy kmenových dat se etablovaly v maloobchodu a nyní se prosazují i v sektoru zdravotnictví.
Miloslav Procházka, vedoucí úseku IT v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, hovořil o významu standardů v nemocničních procesech. Stejně jako Jan Horák zmínil potřebu standardní identifikace dokumentů. Na závěr svého vystoupení vyzval své kolegy, aby se zapojili do platformy pro digitalizaci zdravotnictví IHE, kde mohou sdílet svoje požadavky a podněty.
Tématu UDI, povinného standardu pro identifikaci zdravotnických prostředků, se věnovaly prezentace tandemu přednášejících Aleše Martinovského a Barbory Charvátové ze společnosti Porta Medica i Martina Tučka (Vamed CZ). Cenná doporučení pro úspěšné zvládnutí projektů implementace UDI ve zdravotnických zařízeních poté manažerům nemocnic poskytli ředitelé technologických firem Kodys Jan Příhoda a ICS Identifikační systémy Josef Petráž.

GS1 Czech Republic velmi děkuje všem účastníkům velmi přínosného setkání. Zvláštní dík patří spolupořádající organizaci Magnus Regio.