×
×

Digitální pas produktu rozběhne cirkulární ekonomiku

Digitální pas produktu rozběhne cirkulární ekonomiku

01.07.2024

Evropská unie je pevně odhodlána stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním regionem. Pro dosažení tohoto cíle byla vypracována řada právních předpisů včetně nařízení o ekodesignu pro udržitelné výrobky (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) schváleného letos v květnu. Tento legislativní akt počítá s postupným zavedením digitálního produktového pasu (Digital Product Passport, DPP) pro jednotlivé skupiny produktů jako základního nástroje pro realizaci cirkularity.


Recyklace materiálů a komponent představuje jeden z hlavních pilířů cirkulární ekonomiky. Kromě hlavního cíle, snižování dopadů na životní prostředí ve výrobě a v dodavatelských řetězcích, DPP přinese lepší transparentnost v rámci hodnotového řetězce a zabezpečí vysledovatelnost. Pomůže zajistit vyšší bezpečnost spotřebitelů a výrazně omezí pronikání padělků na trh.


Účelem DPP je zjednodušit a optimalizovat procesy v celém hodnotovém řetězci po celou dobu životnosti produktu. Funkčnost datové architektury DPP prověřily pilotní projekty v odvětví spotřební elektroniky, baterií a akumulátorů i v oděvním průmyslu. Významný vklad do nich přinesla pracovní skupina pro identifikaci, v níž působila řada expertů z národních organizací GS1.


Evropská komise aktuálně připravuje plán realizace DPP. V první fázi bude DPP implementován v sektorech textil a obuv, stavebnictví, hračky a čisticí prostředky a ve výrobě železa a oceli. Později bude rozšířen prakticky do všech odvětví s výjimkou léčiv, potravin a krmiv. Očekává se, že v roce 2030 bude mít svůj digitální pas více než 14 miliard produktů.