×
×

Digitální pas výrobku a cirkulární ekonomika

Digitální pas výrobku a cirkulární ekonomika

18.01.2022

Vyšel sborník osmnácti případových studií o zavádění principů oběhového hospodářství do praxe. Úvod se věnuje tzv. digitálnímu pasu výrobku, který je z pohledu GS1 pro přechod na digitální ekonomiku klíčovým.

Mezinárodní platforma pro optimální spolupráci obchodníků a dodavatelů ECR vydala publikaci, která poskytuje přehled o tom, jak obchodníci a výrobci spotřebního zboží podporují principy cirkulární ekonomiky. Více než stostránková publikace vzniklá za podpory společnosti Gfk obsahuje osmnáct případových studií – příkladů využití principů cirkulární ekonomiky v oblastech jako jsou obaly, nakládání s odpady, snižování plýtvání potravinami a digitalizace procesů v retailu. Zahrnuje příspěvky jak od obchodníků jako např. Jeronimo Martins, Pingo Doce, Coop, AB Vassilopoulos a INDITEX, tak dodavatelů (Nestlé, Birra Peroni, Henkel, ALPLA a Cycle). Obsahuje také případové studie společností, které podporují realizaci řešení na cirkulárních principech jako Essity Uzaje, Cameleon, GS1 Austria a Food Cloud.

Digitální pas výrobku
Z pohledu organizace GS1 je základním předpokladem přechodu na cirkulární ekonomiku idea tzv. digitálního pasu výrobku; společně s digitalizací a sdílením produktových dat. Nastupující generace 2D kódů, které mohou nést výrazně větší množství dat, umožní sdílet komplexní data pro potřeby vysledovatelnosti, snižování plýtvání potravinami i měření uhlíkové stopy výrobku.
Součástí publikace jsou odborné články o spotřebitelské poptávce a vnímání cirkulární ekonomiky od Lenneke Schils ze společnosti Gfk a o roli dat a datových standardů v cirkulární ekonomice od Francescy Poggiali z GS1 Europe.
Sborník je ke stažení na stránkách https://www.ecr-community.org/