×
×

Globální fórum GS1 odstartovalo

Globální fórum GS1 odstartovalo

19.02.2024

V Bruselu dnes začalo klíčové setkání GS1 za osobní účasti více než 800 delegátů. K nejdůležitější události mezinárodního standardizačního kalendáře se navíc vzdáleně připojilo více než 2200 představitelů členských organizací GS1 z 111 zemí. K nim se přidala řada hostů z různých sektorů, především maloobchodu, on-line tržišť, zdravotnictví a veřejné sféry.
Na fóru zazní řada příspěvků o implementaci standardů GS1 do praxe, jak ve tradičních sektorech, jako je retail, logistika či zdravotnictví, tak i v odvětvích, kde se standardy a řešení GS1 etablují – zejména z průmyslových oborů.

První konferenční den mj. odhalil, jak může GLN zefektivnit transport a logistiku. Byla představena nová skupina pro kyberbezpečnost a proběhlo několik workshopů, z nichž se největší pozornosti těšily workshopy o sledovatelnosti v sektoru čerstvého zboží za využití 2D kódů a novinky v oblasti EDI.

Mezi nejočekávanější body programu samozřejmě patřily ty týkající se přechodu na 2D kódy v maloobchodu. Toto téma bude v bruselském konferenčním centru ještě rezonovat po několik dní. GS1 Czech Republic bude o praktických aspektech migrace na 2D kódy bezprostředně informovat.