×
×

Globus hostil workshop ECR

Globus hostil workshop ECR

16.03.2023

První letošní setkání pracovní skupiny Benchmarking a OSA proběhlo v logistickém centru společnosti Globus ČR v Jirnech. Po delší pauze vyplněné pouze virtuálními setkáními si konečně za jeden stůl sedli manažeři společností ppm factum, Nestlé Česko, Mondeléz, Mattoni 1873, Logio, Chep CZ, Henkel ČR, Mars Czech a Coca-Cola Česká Republika, aby se seznámili s inovativními procesy tohoto retailera (Globus má inovace hluboko v DNA; jako první řetězec u nás např. již před deseti lety zavedl systém samoobslužného odbavení produktů Scan&Go).

EDI v Globusu
Setkání s dodavateli vedl vedoucí oddělení supply chain managementu Luboš Rybár, současně člen Výboru GS1 Czech Republic. Pro účastníky workshopu připravil velmi informativní prezentaci s mnoha zajímavými čísly. Z nich nás zaujala mj. penetrace elektronické výměny dat EDI mezi dodavateli řetězce. Z více než 1400 aktivních dodavatelů EDI využívá téměř 1100. 900 z nich vyměňuje základní zprávy – elektronickou objednávku, dodací list a fakturu. Stále více dodavatelů však implementuje další zprávy: např. zprávu SLSRPT (přehled prodejů) přijímá více než stovka partnerů; INVRPT (přehled zásob) rovných padesát. Jedná se o pokročilé predikční EDI zprávy, jejichž využívání pomáhá dodavatelům ke snazšímu plánování výroby a dodávek zboží.
Do kompletního balíčku EDI zpráv, který Globus sdílí, dále patří tzv. zprávy kontrolní: CONTRL (potvrzení přijetí zprávy) a APERAK (potvrzení převzetí zprávy aplikací). Portfolio zpráv Globusu uzavírá RECADV, elektronická příjemka, která se optimálně doplňuje se zprávou DESADV (elektronický dodací list). Po inspirativní diskusi byli členové ECR pozváni na prohlídku logistického centra firmy Globus. Průvodcem jim byl ředitel logistiky Ondřej Zíka.

O ECR
Iniciativa ECR (Effective Consumer Response) je společnou aktivitou obchodních řetězců, výrobců a dodavatelů. Jejím hlavním úkolem je zvýšit efektivitu a snížit nákladovost v rámci dodavatelského řetězce trvale udržitelným způsobem. Principem činnosti ECR je intenzívní spolupráce jednotlivých členů na optimalizaci procesů v obchodu a logistice.
Členem spolku se může stát obchodník, dodavatel, výrobce nebo poskytovatel služeb, který se ztotožňuje s posláním spolku a je připraven se aktivně zapojit do činnosti spolku.
Další setkání členů ECR, konkrétně pracovní skupiny Benchmarking a OSA, proběhne v distribučním centru společnosti dm drogerie markt již 24.3. v Jihlavě.