×
×

Klub obalových manažerů v cukrovaru Tereos TTD

Klub obalových manažerů v cukrovaru Tereos TTD

01.06.2023

Nedávno vznikla platforma pro spolupráci vedoucích pracovníků v obalovém průmyslu, jejich dodavatelů a zákazníků: Klub obalových manažerů byl založen z iniciativy Obalového institutu Syba. Posláním klubu je výměna a sdílení zkušeností v oblasti obalového designu a nakládání s použitými obaly. Je proto logické, že jsou jeho členové pravidelně informováni o společném projektu Obalového institutu Syba a Česko-Slovenské Iniciativy ECR zaměřeném na obalový design a podporu recyklace a znovupoužití recyklátu jako suroviny pro výrobu obalů. Dosud uspořádal tři setkání spojená s prohlídkou provozu některého z významných uživatelů obalových technologií. Poslední se odehrálo v mělnické balírně cukrovarnické společnosti Tereos TTD. 


Zkratka TTD odkazuje na osobnost zakladatele nejdéle bez přerušení fungujícího cukrovaru v Evropě: Thurn–Taxis Dobrovice. Společnost se v roce 1992 stala součástí francouzské družstevní společnosti Tereos (v té době Union SDA) a dnes v ČR provozuje po cukrovaru v Dobrovicích a v Českém Meziříčí. V Dobrovicích v roce 2006 vybudovala lihovar; balírnu cukru s roční kapacitou 90 000 tun výrobků pro koncové zákazníky provozuje v Mělníku. Právě tady přivítal členy Klubu obalových manažerů Michal Franěk, ředitel balicího centra. Přítomni byli zástupci společností MU Polička, Madeta, Třemošenská uzenina, Stäger Inovac, Siemens, Thimm pack’n’display, Panflex, KP Films, HONEWA. Nechyběla ani společnost Mattoni, která je největším odběratelem dobrovického cukru. Pozvání využili také zástupci GS1 Czech Republic a Jana Žižková, nezávislá obalová expertka a předsedkyně poroty Obal roku.


Úvodní část patřila představení společnosti Tereos TTD. Michal Franěk, který v ní působí již 19 let, detailně popsal výrobní a logistické zázemí společnosti a specifika tohoto zajímavého odvětví. Společnost odebírá řepu od 600 zemědělců, kteří obhospodařovávají celkem 38 500 ha půdy s výnosem 3 mil. tun plodiny. Není bez zajímavosti, že tato plocha ročně vyprodukuje objem kyslíku pro roční spotřebu třetiny obyvatel ČR a váže významné množství CO2.
Následovala komentovaná prohlídka balicího centra uzavřená neformální diskusí. Společnosti Tereos TTD patří velký dík za pozvání!