×
×

Na celostátním setkání ředitelů nemocnic

Na celostátním setkání ředitelů nemocnic

16.03.2022

GS1 Czech Republic představila benefity standardizace pro zdravotnická zařízení na akci za účasti desítek ředitelů nemocnic.

Hlavním tématem kulatého stolu s manažery více než šedesáti českých a moravských nemocnic byla odeznívající pandemie. K jejím dopadům na elektivní péči promluvila Helena Rögnerová. Náměstkyně ministra zdravotnictví pro ekonomiku a zdravotní pojištění, vyčíslila vícenáklady za pandemii za loňský rok na 53 mld. a nastínila další vývoj dohánění odkládané péče. 

Další výzva: kyberbezpečnost
Se zvyšujícím se množstvím dat ve zdravotnických systémech nabývá na významu otázka kybernetické bezpečnosti. Tématu se věnoval např. Martin Lohnert, ředitel centra kybernetické bezpečnosti Void SOC firmy SOITRON. Ředitele nemocnic upozornil na důležitost budování povědomí o kybernetické bezpečnosti, resp. možných hrozbách u zaměstnanců. Ty jsou totiž nejčastějším vektorem útoku a přitom pouze třetina z nich někdy absolvovala jakékoliv školení týkající se právě kyberbezpečnosti.

Prezentace Lenky Martínkové
Na akci pořádané společností Magnus Regio koncem února v Brně vystoupila také Lenka Martínková, manažerka pro sektor zdravotnictví GS1 Czech Republic. Ředitelům předních zdravotnických zařízení představila hlavní výhody standardizace, s akcentem na přínosy automatické identifikace zdravotnických prostředků, pacientů a umístění v interních procesech nemocnic. 
Záznam z vystoupení Lenky Martínkové můžete vidět zde. Video obsahuje rovněž přednášku Ladislava Duška, ředitele ÚZIS, a dalších delegátů.