×
×

Na setkání ředitelů nemocnic

Na setkání ředitelů nemocnic

07.11.2022

Standardy GS1 se kromě retailu a logistiky nejvíce prosazují ve zdravotnictví. Stejně jako v maloobchodě i zde přispívají k vyšší efektivitě dodavatelských řetězců, k významným úsporám nákladů a času. Navíc však i k vyšší bezpečnosti pacientů, kdy díky efektivnímu stahování problematických zdravotnických prostředků nebo eliminaci chyb při medikaci mohou chránit lidské životy. To ostatně platí i o účinném potlačování padělků léčivých přípravků.

I proto se GS1 Czech Republic již po několik let zúčastňuje setkání celostátního setkání ředitelů nemocnic a zástupců zdravotnického sektoru pořádaném dvakrát ročně společností Magnus Regio.
Na právě proběhlém šestnáctém ročníku více než sedmdesát delegátů diskutovalo o tématech jako úhradová vyhláška pro rok 2023, zavedení jednodenní lůžkové péče, kyberbezpečnost, standard UDI či problematika infekčních odpadů. Manažeři zdravotnických zařízení z celé České republiky o těchto tématech hovořili s odborníky z Ministerstva zdravotnictví, Ústavu zdravotnických informací a statistiky a specialisty z odborných firem.

Lenka Martínková, manažerka pro sektor zdravotnictví GS1 Czech Republic prezentovala požadavky na UDI – jedinečný identifikátor zdravotnického prostředku v podmínkách České republiky. Dále připomněla hlavní výhody standardizace s akcentem na přínosy automatické identifikace zdravotnických prostředků, pacientů a umístění v interních procesech nemocnic. Videoreportáž z akce můžete vidět zde.
Zajímají vás přínosy standardizace ve zdravotnictví? Nechte se inspirovat na další odborné akci, tentokrát konferenci pořádané přímo GS1.

Připojte se na 37. zdravotnickou konferenci GS1 on-line

Ve dnech 15. – 17. listopadu v Paříži proběhne globální zdravotnická konference GS1. Zástupci zdravotnických zařízení a státní správy se na ni mohou registrovat zdarma a zúčastnit se na dálku.

Program

15.11. 9.00 – 17.30
Základní sledovatelnost vakcín
Využití standardů GS1 v klinických zkouškách
Co opravdu znamená skenování u lůžka pacienta

16.11. 9.00 – 17.30
Efektivní logistika v nemocnici
Sledovatelnost jako prevence padělání léčiv
On-line přístup k produktovým datům díky skenování

17.11. 9.00 – 17.30
Přínosy UDI
Standardy GS1 v klinických systémech
Zkušenosti z praxe při zavádění standardů GS1

Více informací a registrace zde.