×
×

Standardy GS1 v cirkulární ekonomice

Standardy GS1 v cirkulární ekonomice

27.04.2023

Jedním z významných témat probíhajícího zasedání správní rady GS1 in Europe v Sarajevu je potenciál, který mají standardy GS1 v prostředí cirkulární ekonomiky.

Regionální organizace GS1 in Europe připravila od léta 2022 v rámci Programu pro digitální pas výrobku celou řadu materiálů, které se zabývají různými aspekty připravované evropské regulace.

Pracovalo se zejména na analýze stávajících standardů a posouzení, zda pokrývají potřeby a požadavky na digitální pasy, kde jsou případná bílá místa a jak je vyplnit. Byl zpracován návrh architektury a prototyp řešení zaměřený na digitální pas pro baterie. GS1 in Europe není samozřejmě v této oblasti jediným hráčem, spolupracuje s konsorciem CIRPASS, ve které jsou i další evropské standardizační organizace.

Nyní se projekt dostal do druhé fáze. Jejím cílem je připravit sadu standardů GS1 tak, aby vyhovovaly zadání evropské regulace a abychom byli schopni našim uživatelům poskytnout manuál, jak při vytváření produktových pasů postupovat. Je to poprvé, kdy si připravovaná evropská legislativa vynutila takto rozsáhlou revizi GS1 standardů na globální úrovni. Proto se správní rada GS1 in Europe virtuálně připojila k úvodnímu zasedání specializované pracovní skupiny, která bude na implementační příručce pro Digitální pasy výrobků pracovat. Dala tím najevo, že jde skutečně o velmi prioritní zadání, které může mít obrovský dopad na celosvětovou ekonomiku. Zasedání se účastnilo více než 350 odborníků, celá polovina z nich byli zástupci průmyslu a relevantních institucí.