×
×

Produktová data

Kvalita dat

Standardní identifikace je základem sběru kvalitních dat o identifikovaných objektech. Bez kvalitních dat si lze jen obtížně představit efektivní řízení procesů v rámci dodavatelských řetězců napříč průmyslovými sektory.

Systém GS1 nabízí celou řadu nástrojů pro efektivní řízení kvality kmenových i transakčních dat (B2B), stejně jako dat určených pro koncového spotřebitele (B2C).

 

Zákazník očekává více

Spotřebitelé požadují podrobné a přesné informace o produktech, které si pořizují. Zajímají je především data o původu výrobku, jeho dopady na životní prostředí, nutriční hodnoty nebo alergeny. Aby firmy mohly uspokojit stále náročnější požadavky na informace o produktech, potřebují jednotný důvěryhodný zdroj přesných produktových dat, která mohou snadno sdílet.

Díky standardům a datovým službám GS1 spolu mohou výrobci, obchodníci a poskytovatelé zdravotní péče hovořit jedním jazykem a snadno a přesně identifikovat produkty a sdílet produktová data.

Výhody přesných standardizovaných produktových dat

Důvěryhodnost

Naše standardy a datové služby pomáhají zajistit přesnost a aktuálnost vašich produktových dat. To dává prodejcům a spotřebitelům důvěru v informace, které sdílíte.

Standardizace

Standardy GS1 poskytují všem partnerům v dodavatelských řetězcích společný globální jazyk pro identifikaci produktů a sdílení dat. Díky tomu pomáhají zjednodušovat procesy, zvyšovat efektivitu dodavatelských řetězců a snižovat chybovost.

Globální fungování a platnost

Produktová data ve standardu GS1 požívají důvěru obchodníků a spotřebitelů z celého světa, a proto je lze snadno a efektivně globálně sdílet.

Jednotný důvěryhodný zdroj produktových dat pro všechny

E-commerce změnil způsob, jakým nakupujeme. Zákazníci chtějí být lépe informováni o produktech. Porovnávají obsah kalorií, zjišťují, zda je daný produkt označený jako veganský, nebo např. hledají informace o dopadech výrobku na životní prostředí. Proto mohou být zklamaní, pokud produktová data chybí, jsou nekonzistentní nebo nepřesná.

Naším cílem je usnadnit sdílení produktových informací mezi výrobci a obchodníky. V tom nám pomáhají standardy GS1 - jednotný jazyk, kterým mluví všichni partneři v maloobchodu.

Platformu vytvořili a spravují přední hráči maloobchodního trhu na bázi standardů GS1, tak aby vyhovovala požadavkům maloobchodního trhu.

Platforma byla vybudována na třech základních pilířích:

Standardizovaný datový model

Řešení je postaveno na průmyslovém datovém modelu a s více než 150 standardizovanými atributy pro každý produkt v katalogu poskytuje jednotný zdroj informací pro každý informační systém a pro každého uživatele, který má k dispozici vše na jednom místě.

Nezávislé ověření

Naše služby ověřování dat dokážou zajistit, že všechna data v rámci této platformy budou té nejvyšší kvality. Tak pomáháme zvyšovat důvěru partnerů v dodavatelských řetězcích i spotřebitelů.

Centrální zdroj dat

Konečně máte k dispozici jedno místo pro ukládání, správu a sdílení produktových dat. Jednotná platforma na bázi GDSN obchodníkům a dodavatelům zajišťuje efektivní komunikaci.

Jaké jsou výhody GDSN?

Společný jazyk

Již si nebudete lámat hlavu nad tím, jaká kmenová data jsou potřeba pro zalistování a uvedení produktu na trh. Datový model navržený komunitou reprezentující maloobchodní trh představuje standardizovanou definici dat pro každý typ produktu a dohodnutou sadu atributů, a to všechno na robustní bázi standardů GS1.

Data, kterým můžete věřit

Můžete si být jisti, že všechna produktová data v rámci GDSN jsou díky nezávislé kontrole třetí stranou přesná a konzistentní. Díky tomu se budou zobrazovat stejná data všem uživatelům.

Efektivnější dodavatelské řetězce

Všechny subjekty v dodavatelském řetězci komunikují stejným jazykem, a proto GDSN výrazně zkracuje dobu potřebnou pro uvedení produktu na trh. Řešení posouvá vztahy mezi dodavateli a maloobchodníky na novou, lepší úroveň.

Lepší zážitky z nakupování

Úplná, konzistentní a přesná data usnadňují zákazníkům výběr produktů na základě jejich preferencí, od informací o alergenech až po kritéria udržitelnosti.

SYNFONY

Vítejte v nové éře sdílení produktových dat

Zbavte se zalistovacích karet a vysoké míry chybovosti. Ušetřete stovky hodin ročně při zalistování nových produktů a sdílení změn v datech. Využívejte jednotnou platformu pro sdílení produktových dat se všemi partnery – elektronický GDSN katalog SYNFONY od GS1 Czech Republic.

Elektronický produktový katalog SYNFONY spojuje dodavatele a odběratele a zajišťuje výměnu produktových dat. Plně nahrazuje zalistovací karty.
Sdílení produktových dat probíhá prostřednictvím jednoduché intuitivní on-line aplikace, která umožňuje i hromadný import dat z Excelu. Zejména větší společnosti jistě ocení možnost integrace s vlastním informačním systémem.

Rychlá výměna produktových informací je možná v ČR i celosvětově. Dodržuje platné právní předpisy včetně Nařízení EU 1169/2011. SYNFONY kromě rychlého přenosu B2B kmenových dat umožňuje sdílení B2C dat včetně fotografií, bezpečnostních listů a certifikátů aj.