×
×

Kalkulátor kontrolních znaků pro GMN

Kalkulátor kontrolních znaků pro globální modelové číslo GMN – Základní UDI-DI

5. dubna 2017 Evropská unie vydala nové nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR) a nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in-vitro (IVDR), která definují požadavky pro systém UDI v Evropě. Tato nařízení zavádí nový identifikátor-Základní UDI-DI. Pro podporu jeho zavedení GS1 vydala nový GS1 identifikační klíč-globální modelové číslo (GMN). Kalkulátor kontrolních znaků pro GMN se používá pro výpočet kontrolních znaků a ověření správného sestavení GMN.

Funkce tlačítek

Vypočítat > Vypočítá kontrolní znaky pro vložené GMN (Základní UDI-DI) bez kontrolních znaků.
Ověřit > Zkontroluje správnost kontrolních znaků pro vložené GMN (Základní UDI-DI) včetně kontrolních znaků.

Struktura globálního modelového čísla (GMN) pro Základní UDI-DI:

Poslední dva znaky GMN (Základního UDI-DI) jsou kontrolní znaky vypočítané z předchozích znaků. Kalkulátor je určen pro maximálně 25 znaků včetně dvojice kontrolních znaků. Vypočítejte kontrolní znaky pomocí našeho kalkulátoru výše.

 

 

Co je dvojice kontrolních znaků?

Dvojici kontrolních znaků tvoří numerické znaky a velká písmena, která jsou vypočítána z předcházejících znaků GMN, a která slouží ke kontrole správnosti jeho sestavení. Dvojice kontrolních znaků je pro GMN (Základní UDI-DI) povinná.

Jak kalkulátor kontrolních znaků funguje?

Kalkulátor kontrolních znaků používá algoritmus, který kontrolní znaky vypočítá z předchozích znaků GMN. Podívejte se, jaký algoritmus kalkulátor kontrolních znaků využívá (stránky jsou anglickém jazyce). Více informací můžete získat na GMN helper libraries (stránky v AJ), nebo nás kontaktujte.