×
×

GDM (Globální datový model)

Cílem projektu je zjednodušit a harmonizovat výměnu kmenových údajů sjednocením datových modelů (soubor datových atributů GS1) na globální, regionální a/nebo národní úrovni. Globální datové modely se zpracovávají postupně pro jednotlivé sektory.

Aktuálně existuje GDM pro potraviny (včetně tzv. Near Food kategorie), pro alkoholické nápoje, krmiva pro domácí zvířata a tabákové výrobky. Nyní se pracuje na kategorii hobby produktů (DIY, Garden, Pet).

Globální datové modely pomáhají celému sektoru maloobchodu, ale i dalším relevantní subjektům, sdílet produktová data bez větších obtíží napříč všemi prodejními kanály. Jednotlivé vrstvy dat, od globální až po národní, jasně definují povinné atributy a tím podporují celistvost datových setů sdílených v dodavatelských řetězcích.

Konec nepřesných a nekvalitních dat

Problematika produktových dat je pro všechny obchodní partnery velmi komplexním tématem. Ze statistik vyplývá, že značkoví výrobci uvádějí na trh v průměru 1000 nových položek ročně. Ke každému produktu spravují až 700 atributů v závislosti na stovkách obchodních partnerů po celém světě. Na druhé straně obchodníci argumentují až 15 tis. případů nepřesných údajů o produktech ročně. K tomu je potřeba vzít v úvahu, že další problémy s nepřesnými nebo nekvalitními daty o produktech vznikají při on-line nákupech, kdy je spotřebitel plně odkázán na digitální informace a nemá možnost si produkt fyzicky prohlédnout.

To vše jsou důvody pro tvorbu a implementaci globálních datových modelů. Více ve videu:

Spustit video