×
×

Světový den bezpečnosti pacientů a standardy GS1

Světový den bezpečnosti pacientů a standardy GS1

19.09.2022

17. září si připomínáme Světový den bezpečí pacientů, jehož cílem je zvýšit povědomí veřejnosti v oblasti kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče. Tématem pro rok 2022 je bezpečnost léků.

V roce 2011 vstoupila v platnost evropská směrnice 2011/62/EU, která se zabývá ochranou legálního dodavatelského řetězce před vstupem padělaných léčivých přípravků na evropský trh. Směrnice zavádí povinnost označit léčivé přípravky ochrannými prvky, které umožní identifikovat jednotlivá balení léků, ověřit jejich pravost a neporušenost obalu. Ochranné prvky jsou dva: jedinečný identifikátor a tzv. Anti-tampering Device (ATD).
Jedinečný identifikátor se skládá ze čtyř povinných údajů, jimiž jsou kód přípravku, sériové číslo, číslo šarže a datum použitelnosti. Datovým nosičem pro zakódování jedinečného identifikátoru je dvourozměrný symbol GS1 Data Matrix.

Více informací o protipadělkové směrnici naleznete zde.
Seznamte se s konkrétními příklady, jak v této oblasti pomáhají standardy Systému GS1.