×
×

To podstatné z globálního fóra

To podstatné z globálního fóra

04.03.2024

Předminulý týden proběhlo zásadní setkání v oblasti mezinárodní standardizace. Globální fórum GS1 v Bruselu přineslo celkem 51 workshopů v šesti tematických liniích (digitální transformace, znalosti a dovednosti, řešení a inovace, maloobchod, zdravotnictví a ostatní sektory) a tři plenární zasedání. Na jeho platformě také proběhla fóra a setkání ředitelů členských organizací z těchto regionů: EU, Severní Amerika, Latinská Amerika, Asijsko-pacifický region, a Severní Afrika/Střední Východ.

Podpora legislativních požadavků
Ředitel GS1 in Europe Jan Somers v úvodu evropského setkání uvedl, že se na nás řítí „tsunami“ unijní legislativy, což znamená mnoho práce pro GS1. Robustní systém identifikace a kvalitní strukturovaná data budou nyní potřeba nejen pro cirkulární ekonomiku, ale celou řadu oblastí, jako např. evropské opatření proti deforestaci. Zde standardy GS1 pomohou zajistit kontrolu těžené suroviny resp. příslušných certifikátů.
Nezbytným předpokladem pro zavedení udržitelné výroby a cirkularity do praxe je identifikace komponent a materiálů i systém pro sdílení příslušných dat (také v režimu B2C). Standardy budou muset být schopny pokrýt široké spektrum entit, neboť cirkulární model je ve srovnání s tradičním lineárním schématem výrobce – odběratel mnohem komplexnější. Této komplexitě jde vstříc koncept tzv. digitálního pasu produktu (DPP). Není náhoda, že vznikl právě v Evropě, neboť standardizace a udržitelnost ve výrobě je nejnaléhavější hlavně pro silně proexportní ekonomiky.

Digitální pas produktu v praxi
GS1 in Europe se hned na počátku zapojila do evropského konsorcia CIRPASS pro přípravu architektury DPP. Po třech letech započala fáze zavádění DPP do praxe a tento úkol od letoška řeší nástupnická organizace CIRPASS-2. Daný vývoj se odrazil v programu globálního fóra. Oproti loňským, převážně teoretickým prezentacím, výrazně přibylo příkladů z praxe. Např. GS1 Germany představila aplikaci pro využití digitálního pasu v textilním průmyslu, který je vedle baterií, akumulátorů a spotřební elektroniky dalším sektorem, kde se DPP zavádí. Příklady implementace prezentovala také členská organizace z Turecka ve spolupráci s partnery z Procter and Gamble a H&M.

Standardizace stavebnictví…
Dalším sektorem, kterému Systém GS1 pomůže dosáhnout vyšší efektivity, je stavebnictví. Pro představu, dodavatelé z tohoto odvětví musejí různými způsoby vkládat informace o své produkci (v závislosti na regionu, ve kterém působí) až do 65 datových platforem! Potřeba harmonizace je evidentní; dalším impulzem je opět legislativa, neboť se blíží zavedení regulace CPR (Construction Product Regulation). Systém GS1 pro daný sektor nabízí portfolio standardů, které má být brzy doplněno o řešení pro identifikaci tzv. made-to-order produktů. CPR také počítá se zavedením digitálního pasu produktu.

…zemědělství a přepravních dokumentů
Pozadu nezůstává ani harmonizace v zemědělství. Novinkou je unikátní identifikace zemědělských subjektů pomocí GLN, která bude základem pro stále více vyžadovanou vysledovatelnost „z farmy na vidličku“. Také zde GS1 úzce spolupracuje s evropskými orgány, konkrétně konsorciem Food DataQuest, jehož ředitel na fóru vystoupil.

Na první pohled by se mohlo zdát, že logistika je co do úrovně standardizace jedním z lídrů mezi sektory. V principu tomu tak je – až na oblast dokumentace. 99 % dokumentů potřebných pro realizaci přeshraničních přeprav v rámci EU je papírových a evropské firmy si ročně vymění až půl miliardy tištěných nákladových listů (konsignací). Neuspokojivou situaci má řešit nařízení EU 2020/1056 pro elektronizaci přepravní dokumentace eFTI (Electronic freight transport information). Potenciál pro úspory a podporu udržitelnosti je zde obrovský. Podle průzkumu z Belgie z r. 2019 mohou obchodní partneři na jediném dokumentu společně ušetřit více než třináct eur. Regulace počítá se sdílením elektronických listů v cloudu. Do příprav se zapojila GS1 prostřednictvím svého tzv. Center of Excellence pro transport a logistiku.

Na globálním fóru zaznělo mnoho dalších témat, především migrace na 2D kódy v maloobchodu. Podíl ukázek reálných řešení z praxe byl ve srovnání s minulými ročníky mimořádný: pódia patřila uživatelům standardů, jejich výsledkům, číslům. Druhá významná zpráva, kterou jsme si z letošního fóra odvezli, je rostoucí význam standardů GS1 při podpoře četných legislativních procesů, zejména v rámci EU. Dodejme, že v zájmu vytváření řešení pro podporu nových právních požadavků GS1 posiluje spolupráci s řadou institucí, typicky s Evropskou komisí pro normalizaci CEN.