×
×

Vznikla aliance pro podporu recyklace

Vznikla aliance pro podporu recyklace

30.06.2023

Aliance pro podporu recyklace (APPR), nezisková organizace zaměřená na posílení a rozšíření udržitelných recyklačních praxí, oznamuje zahájení svých oficiálních aktivit ke dni 16. června 2023. Za vznikem stojí Obalový institut Syba a Česko-slovenská iniciativa ECR.

Inaugurační setkání proběhlo se zástupci projektového týmu APPR a ambasadorů organizace. Toto klíčové setkání poskytlo příležitost k diskusi, výměně nápadů a sdílení osvědčených postupů. Cílem bylo vytvořit solidní základnu pro budoucí práci, která bude směřovat k prosazování a šíření recyklace na národní i mezinárodní úrovni. Obalového odpadu stále přibývá. Jedno řešení spočívá v cirkulární ekonomice, recyklaci obalů.
Náš tým je plný energie a připraven nastoupit do této výzvy. Věříme, že Aliance pro podporu recyklace bude představovat klíčovou sílu v prosazování změn v našem přístupu k recyklaci a přispěje k ochraně naší planety pro budoucí generace. Využití recyklátů v obalech má mezinárodní význam. Aliance je o spolupráci v rámci celého dodavatelského řetězce, o inspiraci, o sdílení know-how. Toto vše směřuje ke společnému cíli. Udržitelnému dodavatelskému řetězci,“ říká Iva Werbynská, zakladatelka a generální ředitelka APPR
 a Obalového institutu Syba.

APPR má za cíl nejen zvýšit povědomí o důležitosti recyklace, ale také podpořit výzkum a vývoj v oblasti recyklace a navázat partnerství s organizacemi se stejným cílem. S touto vizí je naše organizace připravena začít svou cestu a těšíme se na pozitivní dopad, který může mít na naše společnosti a životní prostředí.

„Obaly reprezentují cca 20–30 % uhlíkové stopy výrobků. Sdílení zkušeností a spolupráce v rámci celého dodavatelského řetězce může pomoci k dosahování cílů firem na cestě k vyšší udržitelnosti. Důležitá je rovněž podpora GS1 Czech Republic v oblasti identifikace obalů a sdílení obalových dat na základě standardů GS1,“ vysvětluje Tomáš Martoch, Senior Manager ECR ve společnosti GS1 Czech Republic.

„Tesco má cíl uvádět výrobky vlastní značky pouze v recyklovatelných obalech k roku 2025. Alianci pro podporu recyklace vnímáme jako unikátní možnost, kde téma recyklovatelnosti a snižování dopadů z obalů diskutovat s výrobci a konkurenty. Oproti jiným platformám, které občas diskutují recyklovatelnost obalů, tak zde je unikátní, že se základ opírá o vědecky zpracovaný Packaging Design for Recycling, Tento manuál je zpracovaný technologicky neutrálně a zaobírá se širokou škálou různých obalových formátů a materiálů. Manuál by měl říkat, co je dobrý standard a proto rádi budeme nacházet shodu napříč výrobci a obchodníky, aby v následném krok k vyšší recyklaci mohly přispět další články v řetězci, jako jsou odpadářské společnosti a recyklátoři.“ říká Jaroslav Vodáček, CE lead packaging manager z Tesco Stores.

“Pouze obaly designované tak, aby byly co nejvhodnější k efektivní recyklaci, mohou být skutečně cirkulární. My v Danone jsme přesvědčeni o tom, že je nezbytné začít s cirkulární transformací co nejdříve, a do takové systémové změny je nezbytné zapojit co nejvíce partnerů. Proto vnímáme členství v Alianci pro podporu recyklace jako další důležitý krok v dosažení skutečné udržitelnosti obalů, které uvádíme na český trh.” říká Ivan Holub, Sustainability Lead CEE z Danone.

O Alianci pro podporu recyklace

Aliance pro podporu recyklace je nezisková organizace se sídlem v České republice, která se zaměřuje na podporu a rozšiřování recyklačních postupů na domácí i mezinárodní úrovni. Jejím hlavním cílem je posílit povědomí o důležitosti recyklace, podpořit výzkum a vývoj v této oblasti a vytvářet partnerství s dalšími organizacemi, které sdílejí tento cíl. Další informace o aktivitách APPR a nadcházejících událostech naleznete na našem webu: www.alianceprorecyklaci.cz.

O Obalovém institutu SYBA

Obalový institut SYBA sdružuje a hájí zájmy subjektů v sektoru balení, obalů, obalových prostředků, balicích materiálů a strojů v České republice. Dále poskytuje řadu služeb spojených se zprostředkováním informací a kontaktů. Angažuje se i na poli vzdělávání.

O ECR

Iniciativa ECR (Effective Consumer Response) je společnou aktivitou obchodních řetězců, výrobců a dodavatelů. Jejím hlavním úkolem je zvýšit efektivitu a snížit nákladovost v rámci dodavatelského řetězce trvale udržitelným způsobem. Principem činnosti ECR je intenzívní spolupráce jednotlivých členů na optimalizaci procesů v odvětví obchodu a logistiky. Koordinaci aktivit ECR zajišťuje GS1 Czech Republic.

Kontakt na PR zástupce:

Kristýna Marešová

krismaresova@gmail.com

725 954 790