×
×

General Assembly GS1

General Assembly GS1

03.06.2024

Valná hromada proběhla letos koncem května v Římě. Oficiální části předcházel dvoudenní program zaměřený na výměnu zkušeností mezi jednotlivými účastníky zasedání. Zde se potkávají ředitelé národních organizací GS1 s lídry průmyslu a představiteli významných nadnárodních i národních společností, které se aktivně podílejí na rozvoji standardů GS1 a na jejich masivní implementaci.

Hlavními tématy byly digitalizace, efektivita a udržitelnost dodavatelského řetězce a zejména role, jakou v procesu transformace světové ekonomiky může hrát GS1. Většina řečníků se shodla na tom, že dnes díky rozvoji umělé inteligence stojíme před významným mezníkem, který snese srovnání s novou průmyslovou revolucí. Technologie s využitím umělé inteligence přinesou obrovskou vlnu inovací, které se budou šířit rychleji, než jsme byli doposud zvyklí. Zasáhnou do všech oborů lidské činnosti. Elektronika vybavená chytrými senzory bude schopna fungovat autonomně, automatizace dosáhne nově i do komunikačních a organizačních procesů, díky obrovskému množství dat budeme schopni daleko přesnější predikce. Nová řešení budou dokonalejší a efektivnější také díky schopnosti dokonalé počítačové simulace.

Během svém oficiální části schválila valná hromada GS1 všech předložených 21 rezolucí. Mezi nimi plán činnosti na další období, strategii pro Public Policy, vizi 2030, pilotní projekty související s migrací na 2D kódy a jejich brandingem. Proběhlo také přijetí dvou nových národních organizací, a to GS1 Rwanda a GS1 Angola.

Novým předsedou správní rady GS1 byl zvolen Mark Batenic, bývalý CEO IGA (Independent Grocers Alliance, US). Jedním z místopředsedů se poprvé v historii GS1 stal zástupce zdravotnického sektoru, a to Susan Moffatt-Bruce, prezidentka Lahey Hospital Medical Center (US). Na pozici druhého místopředsedy bude i v dalším období pokračovat Rocco Braeuniger, viceprezident a ředitel Amazon pro Německo.