×
×

GTIN pro Amazon

Spárování produktu v katalogu

Pokud jste již nakupovali v obchodě Amazon, určitě znáte stránku s detaily o produktu. Je to místo, kde zákazníci najdou všechny relevantní informace o položce. Pokud více prodejců nabízí stejný produkt, Amazon spojí jejich nabídky na jedné stránce s detaily o produktu, aby zákazníkům usnadnil hledání, porovnání a nákup položek.
Primárním nástrojem, který Amazon používá ke spárování nabídky prodejce se správnou stránkou s detailními informacemi o produktu, je ID produktu. Tím je GTIN (Global Trade Item Number, globální číslo obchodní položky). Toto číslo můžete vidět na obalu produktu pod čárovým kódem EAN. K zalistování zboží na Amazonu je až na vzácné výjimky (např. rukodělné umělecké zboží) povinné.

Lepší nákupní zážitek

Jediným autorizovaným poskytovatelem  čísel GTIN je GS1. Maloobchodníci používají tato čísla k identifikaci svých produktů již 50 let. Kódy pro Amazon se nijak neliší a lze je použít k jedinečné identifikaci všech informací o konkrétních produktech uvedených na webu prodejce.
Jedinečnou identifikaci zboží prodejcem Amazon potřebuje k tomu, aby mohl zlepšit kvalitu svého katalogu produktů. Správným přiřazením čísel GTIN pro Amazon prodejci přispívají ke zvyšování úrovně nákupního zážitku, který zákazníci od tržiště Amazon očekávají.

Amazon ověřuje GTIN v Globálním registru

Pravost identifikátorů produktů GTIN Amazon ověřuje kontrolou Globálního registru GS1. Čísla, která neodpovídají informacím poskytnutým GS1, marketplace považuje za neplatné. Proto všem partnerům Amazon doporučuje získat identifikátory svých produktů přímo od organizace GS1, aby měli jistotu, že budou příslušná data v Globálním registru GS1 evidována.

Standardy GS1 v logistice Amazonu

Identifikátory GS1 Amazonu pomáhají i v procesech logistiky. Jednou z nabízených možností značení kartonů dodávaných do distribučních center marketplacu je i kód SSCC (Serial Shipping Container Code). SSCC je povinně součástí každé GS1 logistické etikety v provedení čárového kódu GS1-128. Tato standardní číselná struktura je 18místná a slouží k jednoznačné identifikaci logistických jednotek. V kombinaci s implementací elektronického dodacího listu (EDI zpráva DESADV) přispívá k výraznému zrychlení příjmu zboží v distribučních centrech.

Pro více informací navštivte stránku Amazonu pro sellery.

FAQ

Potřebuji GTIN k prodeji na Amazonu?

Ano, pro každý produkt, který chcete prodávat na Amazonu, budete potřebovat GTIN. Čísla GTIN pomáhají Amazonu odlišit produkty od sebe navzájem a efektivněji spravovat jejich nabídku a související procesy. Ostatní mezinárodní on-line tržiště také těží z výhod identifikace pomocí GTIN.

Mohu používat stejná čísla GTIN ve všech lokálních pobočkách Amazonu?

Ano, svá GTIN vydaná národní organizací GS1, kde jste registrován, můžete používat na všech regionálních webových stránkách Amazonu. GTIN přidělený pro každý z vašich produktů bude sdílen na všech webech Amazon a na všech bude fungovat.

Jaké jsou nejčastější chyby při přidělování GTIN, kterým je třeba se vyhnout při uvádění produktu na Amazon?

Pokud chcete maximalizovat své šance na úspěch a urychlit zalistování v Amazonu, vyvarujte se těmto chybám:

Nesprávný GTIN. Ujistěte se, že pro svůj produkt používáte správný GTIN. Pokud použijete GTIN jiného produktu, který již existuje, může být váš záznam zamítnut.

Duplikovaný GTIN. Pokud použijete náhodné číslo (takové, které není součástí Systému GS1), může to chvíli fungovat, ale jakmile někdo získá stejné číslo od organizace GS1, v katalogu marketplace vznikne duplikát a dojde ke komplikacím a znepřístupnění nabídky daného produktu.

Společnost Amazon mě požádala, abych jí před zalistováním svých produktů poslal certifikát potvrzující registraci u národní organizace GS1. Jak ho mohu získat?

Pokud jste registrovaní u GS1 Czech Republic, certifikát si vygenerujete pomocí uživatelského nástroje GS1 Activate.

Amazon přiděluje produktům vlastní identifikátory ASIN. Proč potřebuje také GTIN?

ASIN (Amazon Standard Identification Number) představuje identifikátor produktu přidělený Amazonem pro interní použití. Chcete-li si vytvořit ASIN na Amazonu, musíte nejprve vyplnit povinné atributy včetně GTIN vašeho produktu. Amazon při správě svých globálních katalogů GTIN využívá a obě čísla jsou k prodeji na Amazonu nezbytná.

Právě jsem se registroval v GS1. Jak dlouho trvá, než Amazon akceptuje moje čísla GTIN?

GS1 sdílí údaje o nových členech s Amazonem na denní bázi. Amazon na zpracování těchto informací potřebuje nějaký čas a doba od registrace v GS1 do akceptace vašeho čísla GTIN zpravidla trvá maximálně 72 hodin.

Při zalistování na Amazonu se mi zobrazí chyba „Zadaná hodnota nesplňuje minimální požadavek na počet znaků.“ Co mám dělat?

Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, pravděpodobně jste pro svůj záznam vybrali nesprávné identifikační číslo produktu.
Zde je několik jednoduchých kroků k vyřešení problému:

• Identifikujte ID produktu: Když nahrajete svůj produkt do Amazon Seller Central, první atribut, o který budete požádáni, je ID produktu. Toto je jedinečný GTIN poskytnutý národní organizací GS1
• Terminologie Amazonu se mírně liší od názvosloví Systému GS1. V závislosti na tom, který GTIN jste od GS1 získali, budete muset vybrat správnou možnost v menu ID produktu podle terminologie Amazonu.

Podle názvosloví Amazonu je:
o 12místný GTIN = UPC
o 13místný GTIN = EAN
o 14místný GTIN = GTIN

• Tedy pro 13místný GTIN, který jste získali od GS1, musíte z rozbalovací nabídky ID produktu vybrat „EAN“, nikoli „GTIN“.
• Chybová zpráva by se vám již neměla zobrazovat a můžete pokračovat ve vytváření svého zápisu. Nezapomeňte poskytnout co nejvíce informací, které zájemcům o váš produkt pomohou při rozhodování o koupi.

Při pokusu o zalistování produktu na Amazonu se mi zobrazí chyba „8576 – EAN/UPC neodpovídají produktu, který se snažíte zařadit“. Co mám dělat?

Chyba 8572 znamená, že se informační systém Amazonu domnívá, že kód GTIN není spojen se značkou uvedeného produktu a chce více informací, než jej zalistuje na své platformě. Chcete-li tuto chybu vyřešit, musíte nejprve určit, zda jste vlastníkem značky / výrobcem, nebo prodáváte produkt někoho jiného, či se snažíte prodat generický / neznačkový produkt.

 • Pokud prodáváte produkt své vlastní značky:

o Pokud máte ochrannou známku:

Poskytněte svůj certifikát ochranné známky a certifikát licence GS1 podpoře Amazon Selling Partner Support. Certifikát licence GS1 si můžete stáhnout v GS1 Activate (pokud jste registrovaní u GS1 Czech Republic).

Při otevírání ticketu s podporou Amazon Selling Partner Support byste měli zmínit chybu 8572 a také poskytnout následující informace, abyste zajistili, že ticket skončí ve správné frontě ticketů.

 • Jméno výrobku
 • Název výrobce
 • Jméno značky
 • UPC/EAN/GTIN, které se pokoušíte uvést v první komunikaci
 • Certifikát licence GS1
 • Certifikát ochranné známky

o Pokud nemáte ochrannou známku:

Amazon akceptuje jiný důkaz, než je ochranná známka, aby prokázal, že právnická osoba na certifikátu GS1 souvisí se značkou. Za tento důkaz poslouží certifikát vygenerovaný pomocí nástroje GS1 Activate.

Amazon požaduje: webovou stránku, která zobrazuje vaše produkty nebo značku a její vztah k vlastníkovi UPC/EAN/GTIN. Amazon bere v úvahu pouze oficiální webové stránky vlastněné značkou, výrobcem nebo vlastníkem UPC/EAN/GTIN – a příslušnost musí být jasně uvedena.

 

 • Pokud prodáváte produkt značky někoho jiného:

o Pokud produkt již má kód GTIN

Měli byste použít původní kód GTIN produktu přidělený vlastníkem značky (nepřidělujte kód GTIN sami).

Pokud chyba přetrvává s původním kódem GTIN vlastníka značky, budete muset od výrobce nebo vlastníka značky získat dokument, který jasně prokazuje vazbu mezi značkou a kódem GTIN, například ochrannou známku.

o Pokud produkt nemá kód GTIN

Budete muset získat dokument od výrobce/vlastníka značky, který uvádí, že smíte používat jeho GTIN: může to být právní dohoda, dopis o přidružení nebo e-mail s hlavičkovým papírem/logem a kontaktními informacemi, které může Amazon kontaktovat.

Kopie vašeho certifikátu prefixu GS1 s právnickou osobou

Se značkou můžete také sdílet fakturu nebo doklad o nákupu/transakci.

 

 • Pokud prodáváte generický nebo neznačkový produkt:

o Pokud produkt, který chcete prodat, nemá značku, budete i tak muset zadat GTIN během procesu zařazení. Při uvádění produktu budete muset po zadání kódu GTIN zaškrtnout políčko „tento produkt nemá značku“.

o Měli byste se ujistit, že produkt splňuje neznačkové/obecné požadavky, jako například žádné logo trvale připevněné na obalu, všechny požadavky naleznete zde.

o Po použití „Generic“ nelze produkt později označovat a bude nutné vytvořit nový záznam s jiným kódem GTIN pro produkt.

 

Při zalistování na Amazon se mi zobrazí chyba „8541 – Produkt již existuje“. Co mám dělat?

Pokud narazíte na tuto chybu, znamená to, že někdo jiný pravděpodobně již používá stejný GTIN, a že zadaná produktová data se neshodují s produktem, který je již v on-line nabídce.
Pokud jste vlastníkem značky produktu nebo máte právo přidělit kód GTIN, měli byste si nejprve otevřít ticket u podpory Amazon Selling Partner Support. Do ticketu byste měli zahrnout následující informace z první komunikace, abyste zajistili, že ticket skončí ve správné frontě ticketů.

 • Váš licenční certifikát GS1 pro prefix
 • Váš certifikát ochranné známky (pokud existuje)
 • Prohlášení, že se jedná o scénář únosu GTIN s textem chybové zprávy a kódem chyby od společnosti Amazon (kód chyby: 8541)
 • Snímek obrazovky produktu, který nesprávně používá kód GTIN
 • Pokud je to možné, ASIN/odkaz na produkt, který kód GTIN používá

Pokud odpověď od podpory Amazon Selling Partner Support není užitečná, zavřete ticket a znovu jej otevřete se všemi výše uvedenými informacemi. Ticket mohl skončit ve špatné frontě.

Jak změním GTIN ve své nabídce seznamu na Amazonu?

Po zalistování produktu na Amazon může nastat situace, kdy bude potřeba změnit číslo GTIN určité položky. Důvodem může být obměna vašeho produktu nebo i tím, žežádost Amazonu požádal o aktualizaci GTIN. / Pokud došlo ke změně vašeho produktu: /
• Pokud byl váš produkt změněn a má přiřazené nové číslo GTIN, měla by být vytvořena nová stránka produktu, protože se podle pravidel GTIN Rules pro koncového spotřebitele jedná o jiný produkt.

Pokud požádal o změnu Amazon:
• Měli byste otevřít ticket s podporou Amazon Selling Partner Support a požádat o změnu GTIN, obvykle však bude nutné vytvořit nový záznam.
• Pokud společnost Amazon stanovila lhůtu pro aktualizaci kódu GTIN, měli byste se řídit všemi protokoly poskytnutými společností Amazon, abyste se vyhnuli sankcím.