×
×

EAN-8

Tento typ 1D čárového kódu je numerický, lineární a je primárně určen pro snímání a identifikaci velmi malých spotřebitelských jednotek.

Lineární, numerický – zakódovatelné znaky: 0 až 9 dle ASCII.

Využití

Identifikace velmi malých spotřebitelských jednotek, snímání na POS (Point of Sale – místo prodeje, pokladní terminál)

Pouze tam, kde nelze použít EAN-13

1D kód EAN-8 je zmenšenou verzí kódu EAN-13 a může se použít pouze k označení velmi malého výrobku. V čárovém kódu EAN-8 je zakódovaný identifikační klíč GTIN-8. Tento typ čárového kódu se přiděluje jednotlivě na každý výrobek. Součástí žádosti o přidělení EAN-8 musí být výrobek nebo obal výrobku, kterému má být tento kód přidělen. Pokud obal ještě nebyl vyroben a neexistuje ani v návrhu, požadujeme předložit technickou dokumentaci.
Za velmi malý výrobek považujeme takový výrobek, který splňuje alespoň jedno z následujících kritérií. Minimální velikost kódu EAN-13, splňující podmínky tisku a snímání, zabírá více než 25 % plochy největší strany obalu nebo zabírá více než 12,5 % celkové plochy obalu. Největší rovná plocha obalu je menší než 40 cm², nebo celková plocha obalu je menší než 80 cm². Průměr válcovitého obalu je menší než 3 cm.
1D kód EAN-8 je možné implementovat také v případě, že neexistuje žádný jiný způsob jak umístit kód EAN-13 na výrobek (například zvětšit etiketu, připevnit visačku apod.).

Technické parametry

Délka datového pole: Pevná – 8 znaků; pole dodatkového symbolu nesmí následovat.
Struktura kódu zleva: 3 pozice mezinárodního prefixu (pro ČR 859) + 4 pozice identifikace položky (smluvně přidělena GS1 CR) + K, povinná kontrolní číslice.
Závazný formát symbolu: Levá ochranná zóna + levý ochranný znak + čtyři datové znaky + středový ochranný znak + čtyři datové znaky + pravý ochranný znak + pravá ochranná zóna. Výška čar všech ochranných znaků přesahuje spodní linii čar symbolu o 5X.
HRI: Umístění pod symbolem ve vzdálenosti 1X od spodní hrany čar. Výška číslic je zahrnuta do celkové výšky symbolu a při jmenovité velikosti činí 2,75 mm.
Obdobou EAN-8 na americkém trhu je čárový kód UPC-E.