×
×

Lineární čárové kódy

Lineární čárové kódy

Standardní čárový kód je nejrozšířenějším datovým nosičem ve světě maloobchodu. Má za sebou více než padesátiletou historii a po mnoho dekád byl synonymem pro automatickou identifikaci. V současné době více než dva miliony organizací po celém světě na denní bázi využívají technologii čárových kódů ke standardní, unikátní a efektivní identifikaci obchodních položek. Díky standardní identifikaci ukryté v čárovém kódu je možné automaticky snímat data o obchodních položkách, službách nebo majetku a sledovat jejich pohyb v dodavatelském řetězci.

Systém GS1 zahrnuje několik typů čárových kódů, které mají přesně definované parametry a specifikované doporučené oblasti použití. S výběrem a aplikací správného typu čárového kódu vám naši pracovníci rádi pomohou.

Spustit video

Chcete získat rychle a jednoduše GTIN kódy pro své podnikání?

Zaregistrujte se ještě dnes, je to opravdu jednoduché, během pár minut.

Jak funguje čárový kód?

Každý čárový kód se skládá z tmavých čar a světlých mezer o přesně definovaných rozměrech. Dekódují ho snímače, jejichž čtečky vyzařují červené světlo nejčastěji o vlnové délce 670 nm. Čtečkou vyslaný paprsek je pohlcován tmavými čárami a odrážen světlými mezerami čárového kódu. Po odrazu je přijatý paprsek přeměňován v elektrické signály, které svou délkou odpovídají šířce jednotlivých čar a mezer. Dekodér snímače tyto signály porovnává s uloženými algoritmy, jež popisují strukturu jednotlivých znaků, a je vyhledávána shoda. Pokud je shoda nalezena, jsou znaky v čárovém kódu dekódovány a mohou být dále zpracovány – např. poslány do připojeného počítače. Ke snímání čárových kódů je určena i modernější generace snímačů - kamerové imagery, kterými jsou vybaveny také mobilní telefony.
Každý znak symbolu, ať numerický, alfanumerický či pomocný, je zaznamenán v čárovém kódu s využitím přesně stanovených sekvencí šířek čar a mezer. Všechny druhy čárových kódů mají určenou konkrétní skladbu, tj. počet a šíři čar a mezer pro jednotlivé znaky.