×
×

GS1-128

Tento typ 1D čárového kódu je alfanumerický, lineární. Je primárně určen k označování logistických, popřípadě i obchodních jednotek. Navíc umožňuje prostřednictvím standardu GS1 aplikačních identifikátorů kódování dalších doplňkových informací do strojově snímatelné podoby.

Délka datového pole: proměnná, max. 48 znaků/řádek.

Maximální délka symbolu: 165 mm.

Využití

Identifikace obchodních a logistických jednotek, GS1 logistická etiketa.

GS1 logistická etiketa

GS1 logistická etiketa představuje základní informační medium zvyšující efektivitu, rychlost a přesnost podél celého dodavatelského řetězce. Při vynaložení minimálních nákladů na implementaci současně představuje jeden ze základních prvků funkčního procesu sledovatelnosti. Používání GS1 logistických etiket o velikosti A5 (148 mm x 210 mm) ke sledování palet a dalších logistických jednotek je již od konce 90. let minulého stolení nezbytnou součástí řízení dodavatelského řetězce. V rámci GS1 logistické etikety je klíčovým identifikátorem SSCC sloužící k jedinečné identifikaci každé konkrétní palety. Logistické etikety GS1 umožňují prezentovat informace ve standardním, mezinárodně uznávaném formátu. Pro kódování SSCC se používají čárové kódy GS1-128. Tyto datové nosiče také slouží ke kódování dalších informací o obsahu logistické jednotky.

Technické parametry

Délka datových polí: Proměnná – max. 48 znaků/řádek. Maximální délka symbolu: 165 mm.
Závazný formát symbolu: Levá ochranná zóna + „start“ znak pro subsety A, B nebo C + FNC1 + proměnná série datových a pomocných znaků zakončená kontrolním znakem symbolu + „stop“ znak + pravá ochranná zóna.
Funkční znak: FNC1 je umístěn ihned za znakem „start“; využíván též jako znak oddělovací. Použitím FNC1 je odlišena symbolika GS1-128 od otevřeného CODE 128.
Výška symbolu: Pro logistické jednotky min. 31,75 mm. Pro velmi malé jednotky min. 12,7 mm.
HRI: Vyžadováno umístění v prostoru pod symbolem. GS1 aplikační identifikátory (GS1 AI): V číslicovém vyjádření odděleny závorkami. Při řetězení znak FNC1 povinně odděluje AI s proměnnou délkou není-li umístěn na konci kódu. Závorky nekódovány.