×
×

ITF-14

Jedná se o numerický, lineární kód, který není určen pro snímání v místě prodeje. Je vhodný zejména pro přímý tisk obalů z vlnitých lepenek využívaných pro obchodní jednotky.

Zakódovatelné znaky: 0 až 9 dle ASCII.

Délka datového pole: pevná, 14 znaků v sedmi párech.

Využití

Identifikace obchodních jednotek ("kartonů"). Kódování a strojové načítání identifikačního klíče GTIN-14.

Tisk na karton

V případě, že se má čárový kód s identifikačním číslem tisknout přímo na karton, pak je vhodné použít čárový kód ITF-14. Technické provedení kódu umožňuje tisk na vlnitou lepenku.
Výška čar je vždy 31,75 mm. Tmavý rámeček je povinnou součástí (minimálně dolní a horní čára musí být vždy).
Minimální velikost čárového kódu ITF-14 pro velkoobchodní balení je 71,40 x 31,75 mm.
Maximální velikost čárového kódu ITF-14 pro velkoobchodní balení je 142,75 x 31,75 mm.
Do kódu ITF-14 se kóduje pouze 14-místné GTIN. Identifikační číslo pro tento typ čárového kódu si uživatelé vytvoří sami, pouze si musejí vést evidenci o tom, že takový kód vytvořili a přidělili.
Kód ITF-14 nelze skenovat u maloobchodních pokladen. Pokud je tedy předpoklad, že se daný kód bude skenovat v místě prodeje, pak je třeba použít kód EAN-13.

Technické parametry

Délka datového pole: Pevná – 14 znaků v sedmi párech.
Závazný formát symbolu: Levá ochranná zóna + „start“ znak + po sobě jdoucí dvojice datových znaků včetně znaku kontrolního + „stop“ znak + pravá ochranná zóna.
Poměr šíře čar: Povolené rozmezí 1 : 2,25 až 1 : 3; doporučeno využívat poměru 1 : 2,5.
Přímý tisk vlnité lepenky: Povinně X větší než 0,635 mm – aplikace nosných čar vyžadována. Síla nosné čáry: 4,8 mm. Při tisku bez využití štočků stačí 2X, svislé nosné čáry možno vypustit.
Výška symbolu: Nezahrnuje číslicové vyjádření. Pro obchodní jednotky platí: 31,75 mm; pro velmi malé jednotky: 12,7 mm; v naprosto výjimečných případech je další snížení možné.
HRI: Vyžadováno umístění v prostoru pod symbolem