×
×

GS1 DataBar

Standard GS1 DataBar je reprezentovaný sedmičlennou skupinou lineárních numerických i alfanumerických 1D čárových kódů schopných zakódování GTIN-14 a případně i doplňkových informací s využitím GS1 aplikačních identifikátorů.

Symboly GS1 DataBar jsou určeny pro oblast identifikace spotřebitelských jednotek. Výrazné uplatnění nacházejí pro identifikaci VMI (Variable Measure Item - zboží s proměnnými jednotkami), volně loženého sortimentu ovoce a zeleniny, velmi malých produktů či kupónů.

Cílem implementace GS1 DataBar není plná náhrada stávajících symbolů EAN/UPC, ale jejich doplnění o datové nosiče, které mohou nést shodnou informaci (GTIN) na menším prostoru nebo více informací (GTIN + dynamická data) na přibližně shodné ploše jako stávající EAN-13. Všechny symboly jsou oboustranně dekódovatelné. GS1 DataBar mohou nést strukturu GTIN-8, 12, 13 a 14, po doplnění nulami zleva, realizovanou vždy ve formátu GTIN-14.

Spustit video

Využití

Identifikace VMI (zboží s proměnnými jednotkami), velmi malých produktů, volně loženého sortimentu ovoce a zeleniny, čerstvých potravin, kupónů a snímání na POS.

Doplňkové informace

Kódy ze skupiny GS1 DataBar jsou schopné nést doplňkové informace o produktu ve formátu GS1 AI. Například číslo šarže/ partie, datum výroby, datum balení, datum minimální trvanlivosti nebo datum exspirace, čistou hmotnost, zemi původu zboží aj. Tyto varianty řeší především identifikaci čerstvých potravin, tj. masa a masných výrobků, mléčného sortimentu nebo čerstvých salátů (tedy produktů s proměnnou hmotností).

Varianty pro POS

Pro aplikaci v místě prodeje jsou určeny dvě varianty, GS1 DataBar Omnidirectional a GS1 DataBar Expanded. Obě mohou být vrstveny (ve formě Stacked) s využitím 3X oddělovače. GS1 DataBar Omnidirectional nese pouze GTIN, GS1 DataBar Expanded může nést mimo GTIN ještě doplňující informace – pro POS jsou doporučeny maximálně tři vrstvy.

Technické parametry

Využívané pole rozměrů Modulu X je určeno v rozsahu: 0,17–0,66 mm. Pro snímání na POS (maloobchod) je definována jmenovitá velikost Modulu X = 0,33 mm a toleranční pole 0,264–0,660 mm. Rozměry symbolů: Jsou definovány jako násobky proměnného Modulu X diferencovaně v závislosti na reálném sektoru využití symboliky. HRI: Vyžadováno umístění v prostoru pod symbolem. Více informací najdete ZDE.