×
×

EAN-13

Nejrozšířenější čárový kód v maloobchodě. Celosvětově označuje více než jednu miliardu produktů (unikátních SKU) a denně je na pokladnách celého světa načten odhadem 10 000 000 000×. Tento typ 1D čárového kódu je numerický, lineární a je primárně určen pro snímání a identifikaci spotřebitelských, případně obchodních jednotek v místě prodeje.

Lineární, spojitý, numerický zakódovatelné znaky: 0 až 9 dle ASCII.

Využití

Identifikace spotřebitelských a obchodních jednotek, snímání na POS

Technické parametry

Délka datového pole: Pevná – 13 znaků; pole dodatkového symbolu může následovat.
Struktura kódu zleva: 3 pozice mezinárodního prefixu (pro ČR 859) + 4 až 6 pozic – fixní identifikace firmy (smluvně přidělena GS1 CR) + 3 až 5 pozic identifikace položky (definovaná firmou) + K, povinná kontrolní číslice (algoritmus Modulo 10).
Závazný formát symbolu: Levá ochranná zóna + levý ochranný znak + šest datových znaků + středový ochranný znak + šest datových znaků + pravý ochranný znak + pravá ochranná zóna. Krajní levý datový znak (13. pozice) je zakódován nepřímo a není obsažen v čarách. Výška čar všech ochranných znaků přesahuje spodní linii čar symbolu o 5X*.
HRI: Umístění 1X od spodní linie čar. Výška číslic je zahrnuta do celkové výšky symbolu a při jmenovité velikosti činí 2,75 mm; první levá číslice je předsazena před levý ochranný znak do oblasti ochranné zóny 5X od krajní čáry ochranného znaku. Obdobou EAN-13 na americkém trhu je čárový kód UPC-A.

Kontrolní číslice

Kontrolní číslice, poslední pozice z řady daného formátu, je nedílnou součástí většiny standardních numerických struktur převáděných do příslušných čárových kódů. Její chybné provedení či opomenutí je vždy důvodem pro chybné dekódování symbolu. Je vypočítávána pomocí algoritmu Modulo 10. Nástroj pro její výpočet najdete ZDE.

Ochranná zóna

Ochranná zóna je světlá, ničím neporušená plocha, která ze všech stran obklopuje čárový kód. Její velikost je variabilní v závislosti na druhu čárového kódu. Nedodržení definovaných minimálních rozměrů ochranné zóny nebo její narušení například nálepkou nebo dodatečným tiskem téměř vždy vede k nesnímatelnosti čárového kódu.