×
×

RFID

RFID technologie pracuje na principu identifikace objektu pomocí elektromagnetických vln na radiové frekvenci. Na rozdíl od identifikace na bázi čárových kódů nevyžaduje přímou viditelnost identifikovaného objektu, umožňuje identifikaci více objektů najednou a na větší vzdálenosti.

Načítání více položek naráz bez přímé viditelnosti

RFID technologie pracuje na principu identifikace položek s využitím elektromagnetických vln přesně definovaných frekvencí. Najdeme ji např. v kartách hromadné dopravy, čipech pro značení zvířat, bezkontaktních platbách a stále častěji pro identifikaci jednotlivých kusů zboží. Předností technologie je možnost načítání většího počtu položek najednou (ručním terminálem nebo při průjezdu manipulační techniky RFID branou). Přitom není nutné, aby byly všechny položky viditelné. Tak mohou být načteny i například ve zastohovaném stavu.

Využití

RFID se prosazuje zejména ve specializovaných aplikacích, u kterých jsou RFID tagy propojeny s různými senzory a umožňují zaznamenávat provozní stavy. V logistice RFID proniklo do oblasti železničních přeprav. V maloobchodě se pro relativně vysokou pořizovací hodnotu RFID tagů technologie naproti očekáváním příliš nerozšířila. Výjimkou je sektor móda a sportovní vybavení.

Rozdělení RFID podle frekvencí

Technologie RFID se dělí podle frekvence na které komunikuje na tři skupiny: nízkofrekvenční, vysokofrekvenční a ultrafrekvenční. Každá z těchto frekvencí má rozdílné vlastnosti a vzdálenosti, na které dokáže komunikovat.
Nízkofrekvenční – označují se LF a používají frekvenci 124 kHz nebo 135 kHz. Komunikační dosah na této frekvenci je cca 50 cm. Používají se například při kontrolách přístupu, identifikaci zvířat, označení pivních sudů nebo v imobilizérech automobilů.
Vysokofrekvenční – označují se HF a používají frekvenci 13,56 MHz. Komunikační dosah je na této frekvenci cca 1 m. Používají se především pro bezkontaktní placení, pro označování zavazadel na letištích nebo pro sledování identifikačních kódů beden či palet ve skladech.
Ultrafrekvenční – označují se UHF a používají frekvenci od 860 MHz do 960 MHz. Frekvence se odvíjí od oblasti, kde se používá. Například v Evropě je frekvence 866 MHz a v USA nebo v Kanadě je 915 MHz. Komunikační dosah je na této frekvenci cca 3 m. Používají se například při elektronických kontrolách v mýtných branách nebo v parkovacích kartách.