×
×

Standard EPC (Electronic Product Code)

EPC (Electronic Product Code – elektronický kód produktu) poskytuje uživatelům možnost rychlé, přesné a jednoznačné identifikace objektů v globálním dodavatelském řetězci pomocí technologie RFID.

Datovým nosičem je RFID tag připevněný přímo k objektu, tj. k logistické, obchodní nebo spotřebitelské jednotce, který pomocí technologie RFID „sděluje“ své identifikační číslo čtečce. Podobně jako v praxi běžně používané čárové kódy lze i EPC rozdělit na část identifikující výrobce a typ produktu.

Důležitým rozdílem EPC oproti běžnému GTIN, globálnímu číslu obchodní položky, je využívání sériových čísel ke vzájemnému odlišení jednotlivých kusů daného druhu produktu. Díky existenci sériového čísla je tedy možné jednoznačně rozlišit produkty, které na první pohled vypadají totožně a mají i stejný čárový kód nesoucí shodný GTIN.