×
×

Globální klasifikace produktů (GPC)

Globální klasifikace produktů (GPC, Global Product Classification) je klasifikační systém, který umožňuje dodavatelům a obchodníkům kategorizovat zboží na základě mezinárodního standardu GS1. GPC je flexibilní, snadno přizpůsobitelný a obsahuje jednoznačné definice. Používá se v komerčních, logistických či finančních aplikacích a je nedílnou součástí standardu GDSN (Global Data Synchronisation Network).

Co GPC přináší pro uživatele?

  • Poskytuje odběratelům a dodavatelům společný jazyk pro komunikaci o svých produktech, a to nejen v rámci jednotlivých trhů, ale i mezinárodně
  • Zlepšuje přesnost a integritu dat
  • Urychluje reakci dodavatelského řetězce na potřeby spotřebitelů
  • Zjednodušuje reporting napříč kategoriemi produktů

GPC v GDSN

  • Specifikuje, jaké informace je pro daný produkt potřeba uvést
  • Určuje validace, které jsou platné pro daný typ produktu
  • Umožňuje odběratelům hledat produkty z konkrétní kategorie a odebírat jejich data

GPC standard má čtyři úrovně: segment -> rodina -> třída -> blok. Segment představuje obecnou kategorii a ve své podstatě určuje průmyslové odvětví. Rodina a třída blíže specifikují podstatu produktu. Základním stavebním kamenem GPC je pak blok, který představuje konkrétní kategorii produktu. Bloky existují téměř na cokoliv od auta po láhev mléka.

 

Standard GPC se neustále vyvíjí za spolupráce národních organizací GS1 se zástupci uživatelů z celého světa. Díky účinné kooperaci standard odpovídajícím způsobem reaguje na potřeby trhu (pro účely publikace a vyhledávání). Nová verze GPC vychází dvakrát ročně.

Na českém trhu se s GPC mimo GDSN a Activate, kde je jeho využití povinné, lze setkat například v dodavatelském portálu společnosti Tesco. Více informací o implementaci GPC v Tescu naleznete v článku z časopisu INFO 859. V interních systémech s GPC dále pracuje např. společnost Internet Mall.

Chtěli byste více informací o klasifikaci produktů pomocí GPC? Navštivte webovou stránku GS1 Global Office, kde naleznete i případové studie z různých trhů a odvětví. Nebo se podívejte do prohlížeče GS1 GPC Browser a zjistěte GPC kód vašeho produktu. Browser je vícejazyčný a podporuje češtinu. Celý standard zde lze stáhnout v excelovém či xml souboru, a to v mnoha jazycích včetně anglické i české verze, což umožňuje snadnou implementaci v systémech uživatelů.