×
×

GPC: Společný jazyk category managementu

GPC: Společný jazyk category managementu

Napsal/a Marie Hamerníková, Manažerka datových služeb, GS1 Czech Republic, 20. 04. 2023. Kategorie: , , , ,

Globální klasifikace produktů (Global Product Classification – GPC) je jedním ze stavebních kamenů Systému GS1. Podle tohoto standardu se seskupují produkty do kategorií výrobků s podobnými vlastnostmi. Každá kategorie má své nezaměnitelné, globálně platné označení.

Globální klasifikace produktu neboli GPC seskupuje produkty do kategorií na základě jejich vlastností a vztahu k jiným produktům. Tím poskytuje dodavatelům a odběratelům společný jazyk, kterým mohou identifikovat obchodované kategorie zboží. A to nejen v rámci jednoho regionu, ale po celém světě.

S pomocí tohoto jazyka lze efektivně řídit obchodní i logistické procesy. GPC tak dodavatelským řetězcům pomáhá rychle reagovat na potřeby spotřebitele. Standard se uplatňuje i v reportingu. Zlepšuje kvalitu a integritu dat a podporuje efektivní vytváření reportů podle produktových kategorií.

 

nakupování ilustrační foto

 

Struktura GPC

Standard GPC má čtyři úrovně: 1. segment, 2. rodina, 3. třída, 4. blok. Úroveň detailu se zvyšuje od základní a velmi obecné až po nejpodrobnější. Každá je označena unikátním osmiciferným kódem. Segment představuje základní a nejobecnější kategorii produktu, a to spotřební odvětví (např. domácí spotřebiče nebo potraviny/nápoje/tabák a tabákové výrobky). Rodina zpřesňuje výběr a blíže specifikuje podstatu produktu (malé domácí spotřebiče nebo sladkosti/cukrovinky aj.). Třída znamená užší skupinu produktů a reprezentuje druh zboží (kupř. čisticí spotřebiče nebo sladkosti) a blok již označuje konkrétní kategorii produktu (například domácí vysavače nebo žvýkačky). Blok může být blíže specifikován tzv. atributy, které poskytují doplňující informace o produktu (např. typ domácího vysavače či příchuť žvýkačky). Na českém trhu se tyto doplňující informace nevyužívají; i v zahraničí GPC většinou sahá pouze do úrovně bloku.

Pro snazší spolupráci s dodavateli

Nejnovějším uživatelem na tuzemském trhu je obchodní řetězec Tesco. Společnost používá GPC pro interní klasifikaci a implementovala jej do dodavatelského portálu pro snazší komunikaci s partnery. Mateřské společnosti standard umožnil harmonizaci napříč trhy. Stejným nastavením kategorií ve všech zemích dosáhla zefektivnění globálních obchodních procesů a zjednodušení reportingu na mezinárodní úrovni.

GPC pomáhá v e-commerce

Jednotlivé kategorie lze snadno nalézt v přehledném vyhledávači GPC Browser (gpc-browser.gs1.org). Kliknutím na název úrovně (v angličtině Segment/Family/ Class /Brick) se lze dostat k požadované kategorii produktu. Pro její rychlejší nalezení lze využít fulltextové vyhledávání i podle části slova. GPC Browser nabízí možnost stažení verze, která je aktuální pro GDSN, a to ve formátu JSON, XML a excelové tabulky.

Soubory jsou k dispozici v jazykové mutaci, která je vybrána pro prohlížení kategorií, a lze je využít pro implementaci GPC do interních systémů uživatelů. GPC je důležitým nástrojem také v e-commerce. Správné sdružení do kategorií zde pomáhá spotřebiteli ve výběru vhodného produktu a tím mu usnadňuje nákup. Optimální kategorizace zboží má přímý vliv na celkový objem prodeje v e-shopu a na dosažené tržby. Na českém trhu GPC využívá např. on-line obchodník Mall.cz.

 

Využití ve veřejné sféře

GPC ovšem používají i mezinárodní neziskové subjekty. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD jej implementovala do webového portálu GlobalRecalls. Na něm zveřejňuje informace o stahování spotřebitelských produktů vydávané jurisdikcemi po celém světě. Standardní klasifikace podporuje vyhledávací funkce bez ohledu na jazyk konkrétního regionu, zajišťuje interoperabilitu mezi jednotlivými jurisdikcemi a odstraňuje nejednoznačnosti v názvech produktů.

Americký stát Washington využívá GPC k určení kategorií pro reportování informací vyžadovaných zákonem o produktech bezpečných pro děti (Children‘s Safe Products Act). Tento zákon reguluje použití určitých ingrediencí v dětské stravě a výrobcům nařizuje informování o dodržování limitů. S pomocí GPC jsou definovány produkty, kterých se tato legislativa týká.

V Brazílii je standard součástí platformy Cadastro Nacional de Produtos, která mj. nabízí automatické generování čísel GTIN. Uživatelům umožňuje nejen evidenci přidělených GTIN, ale také vazbu na výrobce prostřednictvím globálního lokalizačního čísla (GLN). GPC také využívá brazilské ministerstvo financí k ověřování některých atributů na elektronických fakturách.

 

Původně pro GDSN, nově i pro Activate

Globální klasifikace produktů umožňuje zařazení produktů do souvisejících skupin na základě shodných nebo podobných vlastností. To usnadňuje nákupní procesy na straně obchodníků, ale i B2B a koncových zákazníků. GPC tedy podporuje efektivitu procesů podél celého dodavatelského řetězce. Primárním účelem standardu bylo usnadnění práce v globální síti produktových katalogů GDSN. Následně začalo být GPC vnímáno také jako mezinárodně platný a uznávaný jazyk nejen pro nakupující a prodávající na on-line tržištích a v e-shopech, ale i pro samotný category management. Manažeři v oblasti řízení kategorií totiž usilují o vhodné sdružování produktů s podobnými vlastnostmi tak, aby všechny produkty ve skupině mohly uspokojit určité požadavky zákazníků.

Aktuálně bylo GPC implementováno do webové služby Activate, která podporuje proces přidělování identifikačních čísel GTIN u uživatelů Systému GS1. Tento nástroj pro správu portfolia GTIN klasifikaci produktu vyžaduje jako povinný údaj. Produkty uživatele jsou na oplátku snáze dohledatelné v on-line prostředí.

 

Pro GDSN jsou produktové kategorie kritické

GPC je propojeno s dalšími standardy GS1. Nejvíce s GDSN, kde je klasifikace podle standardu GPC povinná pro každou vkládanou položku. GDSN pracuje s velkým množstvím produktových informací, které se v rámci jednotlivých segmentů mohou výrazně lišit. Jiné informace potřebují spotřebitelé i obchodníci vědět např. o potravinách, jiné o drogerii nebo elektronice. Zároveň se odlišují i legislativní požadavky na informace povinně uváděné na produktech. Proto se podle GPC kategorie určuje rozsah informací, které jsou o produktu sbírány. Dodavateli se tím usnadňuje způsob zadávání informací do systému, protože se mu zobrazí pouze atributy relevantní pro danou kategorii. Klasifikace je tedy zásadním faktorem pro datovou kvalitu v GDSN: Pokud je produkt zařazený do nesprávné kategorie, dodavatel poskytne chybné či nekompletní informace.

Podle kategorie GPC si odběratel dat může nastavit, jaká produktová data si ze sítě stáhne – například, když dodavatel působí ve více odvětvích najednou. GPC odběrateli garantuje, že získá informace pouze o sortimentu, který jej zajímá.

 

regál výrobků kosmetiky v obchodě

 

Rozvoj GPC

S rychlým rozvojem sortimentu spotřebního zboží i legislativních požadavků neustále narůstá potřeba zpřesňování kategorizace produktů. Standard GPC se neustále vyvíjí. Tento proces probíhá na mezinárodní platformě pro vývoj standardů GS1 zvané GSMP (Global Standards Management Process). Podílejí se na něm nejenom národní organizace GS1, ale hlavně zástupci uživatelské komunity jak ze strany obchodníků, tak výrobců či distributorů. Ze zástupců soukromého sektoru jmenujme např. Wal-Mart Stores, Carrefour, Johnson & Johnson, Nestlé, Ahold Delhaize, L‘Oréal, METRO Group, PepsiCo a další. Do procesu jsou zapojeny také různé vládní organizace.

 

Nové a nové kategorie

Standard se aktualizuje dvakrát ročně, v květnu a v listopadu. Publikaci předchází posuzování požadavků uživatelů. Pokud mají praktické opodstatnění, tvůrci standardu jim vyhoví založením nové kategorie v již existující struktuře, případně se vytvoří i nové navazující úrovně. Návrh poté prochází verifikací. K nově vytvořeným kategoriím se může vyjádřit kdokoliv ze skupiny. Teprve poté jsou oficiálně přidány do standardu. Nejprve se publikuje anglická verze, která je následně lokalizována. Proto je i česká verze standardu v GPC Browseru dostupná s časovou prodlevou. K implementaci do GDSN dochází s půlročním odstupem.

Pokud dodavatel či obchodník standard GPC integroval do interního systému, doporučujeme, aby průběžně sledoval aktualizace a změny implementoval. Může se stát, že uživatel nenalezne vhodnou kategorii. V takovém případě je tu tým datových služeb GS1 Czech Republic. Na adrese info@gs1cz.org rádi pomůžeme určit, kam produkt zařadit. Případně požádáme o přidání kategorie do standardu.

„K připojení se ke standardu GS1 pro klasifikaci produktů GPC jsme se rozhodli před pěti lety. Standardizace umožnila dodavatelům i nám jednodušší organizaci produktů napříč trhy a kategoriemi. Partneři jsou s GPC spokojeni, na precizní kvantifikaci všech přínosů je však ještě brzy. Hlavní potenciál pro další rozvoj GPC vnímám v oblasti B2C dat a ještě větší podpoře on-line kanálu.“


Aji Bawo fotoAji Bawo,
Head of Product
Product Lifecycle, Tesco

příklad zařazení mléka