×
×

GTIN-13

Tato standardní číselná struktura se skládá z GCP, čísla konkrétní položky a kontrolní číslice. Struktura se liší podle délky GCP.