×
×

GTIN-14

Tento Identifikační klíč je tvořen obdobně jako GTIN-13 jen s tím rozdílem, že na první pozici zleva se představí indikátor balení.

Indikátor balení může mít hodnotu 1-9.

1–8 jsou indikátory balení pro standardní (kalibrované) jednotky.

Hodnota 9 je vyhrazena pro identifikaci zboží s proměnnými jednotkami. Poslední možností je použití čísla 0. Pozor, nula není indikátor balení. Je to pouze rozšíření liché identifikace GTIN-13 do sudé podoby pro potřeby kódování, a číslo je bráno jako GTIN-13 s nulou na začátku.