×
×

GTIN-14

Tato standardní číselná struktura je tvořena obdobně jako GTIN-13 jen s tím rozdílem, že na první pozici zleva se předsadí číslice:

Hodnota 0 je určena pro převod GTIN-13 na 14místnou identifikační strukturu nezbytnou pro uplatnění některých aplikací, například pro práci se symbolikou GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix aj.

1–8 představuje tzv. indikátor balení, který může mít uživatelem přidělenou hodnotu dle potřeby identifikace různých obchodních jednotek.

Hodnota 9 je určena pro identifikaci zboží s proměnnými jednotkami.