×
×

Zdravotnický kulatý stůl již 18. května

Zdravotnický kulatý stůl již 18. května

02.05.2023

V brněnském hotelu Avanti se setkají IT odborníci z českých nemocnic s experty z oblasti zdravotnictví. Akce bude zaměřena na elektronizaci procesů v nemocnici s využitím standardů GS1.

Již druhé setkání náměstků pro IT, ekonomických náměstků a vedoucích pracovníků IT za účasti technických firem proběhne 18. v hotelu Avanti Brno. Tématem akce s názvem eNemocnice: budoucnost zdravotnictví bude význam standardů GS1 při elektronizaci zdravotní péče. Několik prezentací se bude týkat legislativních požadavků UDI pro nemocnice. Ředitelka pořádající společnosti GS1 Czech Republic Pavla Cihlářová vysvětlí, že zavedení identifikátoru UDI a efektivního sběru dat nespočívá pouze v nákupu čtečky: klíčový je projekt a jeho správné řízení.

GDSN ve zdravotnictví
Sekce o implementaci standardů GS1 ve zdravotní péči doplní případové studie a příklady z praxe. Tomáš Tlučhoř, ředitel datových služeb v GS1 v Czech Republic posluchačům objasní význam kvalitních kmenových dat produktů využívaných ve zdravotnictví. Představí standard pro sdílení produktových dat GDSN, který se velmi dobře osvědčil v retailu a ve mnohých regionech se pevně etabloval v sektoru zdravotnictví, a vysvětlí fungování elektronických katalogů produktů.