×
×

B2C atributy v GDSN

B2C atributy v GDSN

Napsal/a Lenka Martínková, manažerka pro sektor zdravotnictví, GS1 Czech Republic, 04. 07. 2022. Kategorie: , , , ,

Český on-line obchod se řadí k nejrozvinutějším v Evropě. Již více než deset let v e-shopech objednáváme i potraviny a drogerii a během posledního roku auta kurýrních služeb doslova zaplnila ulice. Žraloky on-line trhu FMCG se nyní snaží dohonit tradiční maloobchodní řetězce. Silnou oporou jim může být GDSN.

Kamenné obchodní řetězce podnikají kroky s cílem rozjet on-line prodej v co nejkratší době. Aby své e-shopy mohly spustit, musí je naplnit B2C daty o produktech – informacemi důležitými pro koncového spotřebitele.

Proč získávají B2C data na důležitosti

B2B data jsou nejčastěji obsažena v zalistovacích kartách. Jedná se např. o rozměry a hmotnost zboží, počet kusů v kartonu, názvy produktů apod., tedy informace podstatné především pro obchodníka, nikoli pro koncového zákazníka. B2C data obchodníkům, na rozdíl od B2B dat, často chybějí. Jak produktová data dodat automatizovaně v elektronické podobě až do systému obchodníka? Nejefektivnější způsob nabízejí elektronické datové katalogy, kdy prostřednictvím GDSN lze přenášet jak B2B, tak B2C data.

Legislativní požadavky

Pro jednotlivé skupiny spotřebního zboží platí řada legislativních požadavků. Za všechny jmenujme např. nařízení EU č. 1169/ 2011, které reguluje mj. on-line prodej potravin. Direktiva stanovuje nezbytné minimum informací, které musí být zákazníkovi v e-shopu k dispozici. Analogicky pro pet food (krmiva pro zvířata) platí nařízení EU č. 767 z roku 2009. V případě drogistického zboží stojí za povšimnutí Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) vyžadovaný nařízením EU č. 1272 z roku 2008 (známé také jako tzv. nařízení CLP). Dokument definuje, jak informovat zákazníka o případných nebezpečných látkách prostřednictvím symbolů a vět na obalových etiketách.

  • B2C informace v GDSN musí přesně odpovídat informacím na obalu/etiketě.
  • B2C data se vyplňují pouze u spotřebitelských jednotek, tzn. není potřeba je opakovat při zadávání kartonů a palet vztahujících se k danému zboží.

pro vkládání B2C dat do GDSN existují dvě pravidla, která stojí za zapamatování.

Obecná B2C data v GDSN

Pojďme se podívat na vybrané obecné B2C atributy. Při vyplňování atributu marketingové sdělení můžeme dát volný průchod své fantazii. Jedná se o základní popis, který se zobrazí v e-shopu a jehož účelem je přesvědčit zákazníka ke koupi. Jsme omezeni pouze délkou tohoto atributu, která činí 4 000 znaků. Ke každé kusové položce v GDSN můžeme vložit digitální obsah, a to buď formou souboru, anebo veřejně přístupné URL adresy. Může se jednat o vlastní fotografie produktu, ale také o bezpečnostní listy, certifikáty, prohlášení o shodě či příbalové letáky apod.

V případě, že máme na obalu výrobku uvedeno, že se jedná o bioprodukt, vegetariánský či veganský výrobek apod., a máme to doloženo certifikátem, měli bychom tento certifikát k danému produktu přiložit a ve správném atributu zvolit odpovídající kód. Obdobně pokud je produkt označen značkou či certifikací jako Klasa, Regionální potravina aj., lze tento údaj také sdílet přes GDSN v příslušném atributu. Mezi další obecné B2C atributy patří např. kontaktní údaje, pokyny pro skladování a návod k použití.

Vybraná B2C data pro potraviny

Podle zmíněného nařízení EU č. 1169/ 2011 je povinné uvedení zákonného názvu produktu na obalu každé potraviny. Proto musí být název v tomto přesném znění také zadán do GDSN. Dalšími atributy povinnými při zadávání potravin jsou složení a alergeny. Do pole pro složení dané potraviny musíme jako první slovo vložit vlastní slovo „Složení:“ následované vlastními ingrediencemi. Všechny alergeny, které jsou na obalu potraviny zpravidla uvedeny tučně, musí být psány velkými písmeny, protože GDSN nepřenáší formátování písma.

 

O něco složitější pro vlastní zadání dat v GDSN je nutriční tabulka. Pro každou živinu je třeba zadat vlastní množství, měrnou jednotku, míru přesnosti deklarovaného množství, a to vše pro referenční množství (např. 100 g, 100 ml). Nutriční tabulku je možné replikovat s přepočtem na jednu porci dané potraviny. V GDSN katalogu SYNFONY dodavatelé potravin využívají předem vytvořenou šablonu, která vlastní zadání dat značně usnadňuje.

B2C data u drogerie

V GDSN je k dispozici atribut pro zadání složení produktu. Jedná se o jiný atribut, než který se využívá pro zadávání složení u potravin. Obdobně je doporučeno při jeho vyplňování začít slovem „Složení:“, popř. „Ingredients:“. Klasifikační systém chemikálií GHS je plně implementován v GDSN formou několika atributů pro zadání výstražných symbolů, signálních slov, H-vět (standardních vět o nebezpečnosti) a P-vět (pokynů pro bezpečné zacházení).

B2C data pro pet food

Speciální kategorií zboží jsou krmiva pro zvířata. B2C informace legislativně povinné pro tuto kategorii jsou především údaje, o jaký druh krmiva se jedná, jeho zákonný název, složení krmiva (včetně analytických a doplňkových látek) a pro jaký druh zvířat je krmivo určeno. Důležitou informací je také krmný návod, tedy velikost a frekvence dávky v závislosti na fázi života a hmotnosti zvířete.

GDSN a rozvoj e-shopů s FMCG

V počátcích GDSN byl kladen důraz na přenos B2B produktových dat. Hlavním cílem bylo eliminovat neefektivní zalistovací karty. S aktuálními změnami ve světě maloobchodu a rostoucí poptávkou zákazníků po on-line nákupu se na straně obchodníků objevily požadavky na kvalitní B2C data. Těšme se na příchod mnoha nových e-shopů s rychloobrátkovým zbožím! Věříme, že k jejich efektivnímu rozvoji přispěje i standardní datová synchronizace.3.