×
×

ECR: Reakce na požadavky spotřebitelů

ECR: Reakce na požadavky spotřebitelů

Napsal/a GS1 Czech Republic, 21. 07. 2022. Kategorie: , ,

Chcete zvýšit efektivitu dodavatelského řetězce? Zabýváte se dostupností zboží na regálu? Měříte výkonnost firmy a pracujete na zlepšeních? Věnujete se tématům udržitelnosti? Přidejte se k nám!

Iniciativa ECR představuje společnou aktivitu obchodních řetězců, výrobců a dodavatelů. Usiluje o zvýšení efektivity a snížení nákladovosti v rámci dodavatelského řetězce trvale udržitelným způsobem. Princip a úspěch ECR spočívá v intenzivní spolupráci jednotlivých členů na optimalizaci procesů v sektorech obchodu a logistiky. Česko-Slovenská Iniciativa ECR byla založena v roce 2001 jako společná neutrální platforma s cílem propagovat spolupráci a využívání osvědčených metod a postupů, sdílet příklady nejlepší praxe a podporovat další vzdělávání odborníků v rámci celého sektoru.

Pracovní skupina EDI

Skupina vznikla již koncem 90. let na základě potřeby dodavatelů a obchodníků automatizovat komunikaci v rámci dodavatelského řetězce. Sdružuje zástupce obchodníků, dodavatelů a poskytovatelů služeb. Členové skupiny posuzují praktické požadavky na oblast elektronické výměny obchodních dokumentů, které se díky podpoře GS1 Czech Republic promítají do rozvoje pravidel a standardů pro sdílení dat. Na českém trhu se rutinně využívá elektronická výměna dat pro objednávky a faktury. Cílem pracovní skupiny je široké rozšíření zpráv pro dodací listy a jejich potvrzování, sdílení dat o stavu zásob, o realizovaných prodejích. Sdílíte naši vizi úplné eliminace papírových dokladů a co největší automatizace v celém sektoru? Jste vítáni!

Pracovní skupina benchmarking a OSA

Zajišťování spokojenosti zákazníka, zvyšování prodejů a snižování ztráty vyplývající z nedostupnosti zboží na regále – na tyto oblasti se specializuje pracovní skupina ECR Benchmarking & On-Shelf-Availability. Základ pro vylepšování zmíněných ukazatelů tvoří analýza příslušných dat. Jedná se o čtyři KPI: servisní úroveň, včasnost dodávek, přesnost fakturace a přesnost předpovědí poptávky. Data sbíráme, zpracováváme a anonymizujeme. Každý z dodavatelů obdrží report s výsledky své firmy a v anonymizované podobě i ostatních hráčů na trhu. Pomocí tohoto benchmarku může porovnávat svoji servisní úroveň nebo včasnost a přesnost.

ECR a udržitelnost

Hledáme řešení naléhavých problémů plýtvání potravinami a odpadů z obalů. Studujeme problematiku přechodu na cirkulární model výroby, distribuce a životního cyklu produktů. Aby bylo možné vytvářet efektivní řešení, je nutná účinná spolupráce. Iniciativa ECR je tou platformou, kde je možné využít potenciál znalostí a spolupráce, včetně sdílení zkušeností ze zahraničí.

ECR (EfficientConsumer Response, účinná reakce na požadavky spotřebitelů) svým členům zprostředkovává nejmodernější poznatky z optimalizace dodavatelských řetězců. Bouřlivý rozvoj informačních technologií v polovině 90. let přinesl pronikavé změny těchto řetězců. Tehdy vznikl projekt ECR, jehož poslání se nemění: hledat technická řešení, jak pružněji reagovat na poptávku zákazníků a zefektivňovat pohyb zboží od výrobců ke spotřebitelům. Nezastupitelnou roli v tomto procesu hraje harmonizace procesů a implementace dominantního standardu pro identifikaci, sběr a sdílení dat v retailu – Systému GS1. Koordinaci aktivit ECR zajišťuje GS1 Czech Republic. Hlavní aktivity jsou realizovány v pracovních a zájmových skupinách.

Program LEAN&GREEN

Stále více společností si uvědomuje potřebu dekarbonizace silniční nákladní dopravy. Není však nezbytné čekat na komerční dostupnost nových technologií. Naše zkušenosti s programem Lean& Green ukazují, že první, ale zásadní krok je získat celkový přehled o emisích z vlastní činnosti. Kolik tun CO2 společnost produkovala za rok celkově, kolik to představuje na tunu, paletu přepraveného zboží. Jaké je celkové zatížení dopadající na životní prostředí. A jakého zlepšení je možné dosáhnout v meziročním srovnání. Například vyšší efektivitou a plánováním distribuce nebo zvýšením podílu vozidel s vyšší třídou Euro při modernizaci vozového parku. Ale i praktickými opatřeními na straně přepravců – pravidelnou kontrolou tlaku v pneumatikách, školením řidičů ohledně efektivity jízdy, včetně pravidelného oznamování těch nejlepších. Samozřejmě zásadní je otázka vytěžování a efektivity využití přepravní plochy / objemu vozidla.

Nejlepší praxe

Česko-Slovenská iniciativa je součástí ECR Community, která je tvořena dalšími národními organizacemi ECR. Vytváří tak celosvětovou síť pro spolupráci a sdílení zkušeností od Číny přes Evropu až po Mexiko a Latinskou Ameriku. Můžeme čerpat jak z poznatků aktuálních projektů, tak i z metodik a postupů, vytvořených během uplynulých 30 let.

TOMÁŠ MARTOCH


  • V GS1 Czech Republic působí 13 let. Předtímzastával pozici ředitele společnosti Deloitte CentralEurope.
  • Specializace: koordinace aktivit Česko-SlovenskéIniciativy ECR. Je nadšeným propagátoremspolupráce mezi dodavateli a obchodníky.
  • Hrdý otec tří dětí, které motivuje k jízdě na kole,na běžkách a péči o zahradu.

Zdroj obrázku: archiv GS1 Czech Republic