×
×

Jak na to: Hierarchie balení v GDSN

Jak na to: Hierarchie balení v GDSN

Napsal/a Alice Palkosková, manažerka datových služeb, GS1 Czech Republic, 21. 07. 2022. Kategorie: , , , ,

Pojďme se podívat, jak je správné pochopení hierarchie balení důležité pro kvalitu a úplnost dat v GDSN– globální datové synchronizaci.

Ve standardech GS1 rozlišujeme tři úrovně balení: spotřebitelské, obchodní a logistické jednotky. Typickým příkladem je produkt (kus) zabalený v kartonu, který je umístěn na paletě. Zatímco v běžné zalistovací kartě bývají informace o celé hierarchii balení pohromadě, v GDSN pro každou úroveň vytváříme samostatný záznam – samostatnou položku. Tyto položky se nakonec propojí, čímž se vytvoří hierarchie balení. Pro každou úroveň balení se vyplňují jiné údaje (atributy). Každá úroveň balení vložená do GDSN se povinně identifikuje pomocí vlastního GTIN. Jedinou výjimkou je homogenní, tedy jednodruhová paleta, která GTIN mít nemusí.

Identifikace položek

Nejprve se zaměřme na identifikaci jednotlivých záznamů položek. Dnes je běžnou praxí přiřazovat kusům a kartonům vlastní unikátní identifikátory GTIN. U palet je však situace opačná a dodavatelé jim většinou GTIN nepřidělují. V případě, že dodáváme jednodruhovou paletu, tzn. paleta obsahuje pouze jeden druh zboží, paleta GTIN mít přiřazen nemusí.
Všechny údaje týkající se této palety, jako jsou její rozměry, hmotnost, vrstvy a počty kartonů na paletě a její typ, lze v GDSN uvést při vyplňování údajů o kartonu, který je na paletě umístěn. Produkt (kus) i karton, ve kterém jsou tyto produkty dodávány, musí mít samozřejmě přiřazen svůj unikátní GTIN.
V okamžiku, kdy ale dodáváme paletu heterogenní (mixovanou), tzn. paleta obsahuje více různých výrobků (na obrázku GTIN 1, GTIN 3 a GTIN 5)v různých kartonech (GTIN 2, GTIN 4 a GTIN 6), přiřazení GTIN u této palety je povinné (GTIN 7). Není však nutné tento GTIN (resp. čárový kód, který daný GTIN kóduje) tisknout a umísťovat na paletu, pokud to obchodní partneři nevyžadují. GTIN může sloužit pouze pro účely elektronické komunikace ať už v GDSN, nebo v jiných systémech.

HIERARCHIE BALENÍ V E-KATALOGU SYNFONY


Snadné generování identifikátorů GTIN v GS1 Activate

Pokud organizace používá GTIN pro značení svého zboží, musí si vést evidenci přidělených GTIN. Tato evidence může být vedena v informačním systému, ale běžně se setkáváme i s excelem. Od letošního roku je všem uživatelům GS1 Czech Republic k dispozici i webová aplikace GS1 Activate, která tvorbu a evidenci vydaných GTIN zjednodušuje. Ke každému GTIN lze v této aplikaci navíc snadno vygenerovat i příslušný čárový kód. A navíc nehrozí, že se evidence vydaných GTIN ztratí.

Spotřebitelské jednotky

Nejnižší úrovní balení v GDSN je zpravidla samotný produkt (kus), např. kelímek jogurtu, tabulka čokolády či láhev s pracím gelem. Jak již víme, má každá tato položka přiřazen svůj unikátní GTIN. Při tvorbě hierarchie balení v GDSN katalogu SYNFONY se vyplatí jako první zadávat data právě o kusu, jelikož se zde vyplňuje nejvíce údajů (atributů). Vybrané atributy jsou poté do vyšších úrovní balení automaticky zkopírovány bez nutnosti opětovného vyplňování. A jaké údaje o kusu jsou v GDSN důležité? Všechny tyto položky bez ohledu na kategorii musí obsahovat základní údaje, jako jsou název, identifikace, rozměry, hmotnost, daňové informace apod. Stále více odběratelů požaduje také B2C data – tedy data důležitá pro konečného spotřebitele, jako jsou např. marketingové texty, složení, nutriční tabulka či alergeny, obrázky atd. Tato data mohou být odběratelem využita při on-line prodeji daného zboží. Obchodní jednotky Druhou úrovní v GDSN je typicky karton, který obsahuje jednotlivé kusy. Také každý karton musí mít přiřazen unikátní GTIN. Počet atributů v GDSN povinných pro karton je mnohem nižší než počet atributů evidovaných u kusu. Také, jak již bylo řečeno, celá řada atributů uvedených u kusu se může automaticky do kartonu z kusu přenést. Ostatní atributy musí být u každého kartonu zadány. U kartonů se zpravidla vyplňují pouze rozměry, hmotnost a několik málo dalších povinných údajů. Již se však neuvádějí například B2C informace.

Logistické jednotky

Nejvyšší úrovní balení v GDSN je paleta. Kromě počtu kartonů na paletě jsou samozřejmě důležité také informace o jejích rozměrech, hmotnosti a vrstvách. Každá heterogenní (mixovaná) paleta musí mít přidělen svůj vlastní GTIN. Připomeňme si, že pokud dodáváme jednodruhovou paletu s daným zbožím, mohou být v rámci kartonu uvedeny informace i o této paletě (rozměry palety, hmotnost, vrstvy a počty kartonů na paletě).